מודולה טיפול באקטואליה-כלים להנחיית נושאים הנכנסים אל תוך הכיתה מן החוץ

מרצה: רנה מש נס

קהל היעד: מורים ביסודי ובח"טב
היקף הקורס: 9 שעות. מפגשי פנים אל פנים / גמישות פדגוגית
יום הקורס: ג'
מועד פתיחה: 29/11/16
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה. ניתן יהיה לבחור מגוון תצורות להגשת התוצר (תלקיט, סרטון, ספר דיגיטלי, וכד').

רציונל:
הלמידה החברתית–התנסותית מגלמת בתוכה את עקרונות הלמידה המשמעותית (ערך, רלוונטיות ומעורבות),
אחד מתפקידיו של המורה כמנהל קבוצה חברתית להנחות את הנושאים הנכנסים אל תוך חדר הכיתה מן החוץ, לדון בנושאים אקטואליים המעסיקים את החברה הישראלית בכלל ואת התלמידים בפרט.
בסדנא ילמדו המורים כיצד להכיל את עקרונות הלמידה המשמעותית בכיתתם.

מטרות המודולה:

לקדם למידה חברתית בקרב הלומד
ללמוד דרכים שונות לעיסוק באקטואליה.

ראשי פרקים:

מודל לעיסוק באקטואליה.
מתודות בדיון אקטואלי: משפט ציבורי
דיון דילמה
ניתוח אירוע וסימולציה.

פירוט מפגשים ותאריכים cal-icon