מודולה מתודות לגיבוש כיתה- מתודות המסייעות לגיבוש והתנהלות הכיתה.

מרצה: רנה מש נס

קהל היעד: מורים ביסודי ובחטה"ב
היקף הקורס: 9 שעות
יום הקורס: א'
מועד פתיחה: 13/11/16
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה. ניתן יהיה לבחור מגוון תצורות להגשת התוצר (תלקיט, סרטון, ספר דיגיטלי, וכד').

רציונל: הכיתה כקבוצה חברתית עוברת תהליכי התפתחות ככל קבוצה חברתית.
תפקידו של המורה להוביל ולהנחות את הקבוצה בתהליכים אותם היא עוברת ולהעצים את האינטראקציה החברתית. הסדנא תעסוק בתהליכים המקבילים ובמתודות המסייעות לגיבוש והתנהלות הכיתה.

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:
ללמוד מהי קבוצה
ללמוד תוך התנסות בתהליכים מקבילים בגיבוש קבוצה.

ראשי פרקים:
היכרות וגיבוש קבוצה ראשונית
תהליכים בקבוצה
פרידה

פירוט מפגשים ותאריכים cal-icon