מודולה ניהול שיח

קהל היעד: מורי בי"ס יסודי וחט"ב
היקף הקורס: 9 שעות. מפגשי פנים אל פנים / גמישות פדגוגית
יום הקורס: ג
מועד פתיחה: 8 בנובמבר
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה. ניתן יהיה לבחור מגוון תצורות להגשת התוצר (תלקיט, סרטון, ספר דיגיטלי, וכד').

רציונל:
המורה כמנהל קבוצה חברתית , אמון על פיתוח השיח בכיתה וניהולו.
הנחת היסוד היא שניתן ללמוד את המיומנויות הנדרשות לניהול שיח ובכך תתמקד הלמידה במודולה זו.
מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

ללמוד מיומנויות לניהול שיח בכיתה .

ראשי פרקים:
ניהול שיח
המורה כמנחה
מיומנויות לניהול שיח

פירוט מפגשים ותאריכים cal-icon