מודולה תפקודי לומד- כשתפקודי לומד פוגשים את העבודה הפדגוגית

מרצה : אור אנדן
מודולה – 9 שעות

קהל היעד: מורים
היקף הקורס: 3 מפגשים- 9 שעות
יום הקורס: יום רביעי
מועד פתיחה: 8/3/15
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: שילוב תכני המודולה מטלת הסיום של קורס הבסיס

רציונל:

הקורס בנושא תפקודי הלומד יתקיים באופן סדנאי לזיהוי תפקודי המורה/אשת הוראה,זיהוי תפקודי הלומד. באמצעות שיח, עבודה בקבוצות וכן עבודה עצמית, לצורך הטמעה של תפקודי הלומד בתכנית הלימוד כדי שלא להפוך אותם לאירוע חד פעמי אלא להנחיל אותם בצורה משמעותית לאורך זמן במופעי למידה מגוונים בכיתה ומחוצה לה.

פירוט מפגשים ותאריכים cal-icon