מודולה לנהל את המוח – הכרות מדעית עם תהליכים המתרחשים במוח שלנו

מרצה : אור אנדן
מודולה – 9 שעות

קהל היעד: מורים
היקף הקורס: 3 מפגשים- 9 שעות
יום הקורס: יום רביעי
מועד פתיחה: 01.02.2017
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה :שילוב תכני המודולה מטלת הסיום של קורס הבסיס

רציונל:

המודולה לנהל עם המוח מיועד לאנשי חינוך המחפשים כלים עדכניים ואפקטיביים לניהול שגרות העבודה שלהם, כאשר כל מפגש יתמקד בהטיה קוגנטיבית אחת לפחות.
קודם כל טועים אחר כך חוקרים ומתרגלים באמצעות התנסות מעשית בפרקטיקות יום יומיות שהמוח אוהב לפי מתודות שונות.
המפגשים הם מפגשים סדנאיים שיסייעו לכם בהבנת תהלכי קבלת החלטות, יצירת מוטיבציה וניהול שיגרות ליצירת מפת למידה

פירוט מפגשים ותאריכים cal-icon