קורס התפיסה המערכתית לחנוך ערכי ומימוש הפוטנציאל האישי

שם המרצה: ניצה שמואלי, חיה רבינוביץ
קורס בסיס: 21 שעות

קהל היעד: מורי בתי הספר היסודיים ומורי חטיבות הביניים
היקף הקורס: (21 שעות) מפגשי פנים אל פנים / גמישות פדגוגית
יום הקורס: יום א
מועד פתיחה: 13.11
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה. ניתן יהיה לבחור מגוון תצורות להגשת התוצר (תלקיט, סרטון, ספר דיגיטלי, וכד').

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

1. ברור ערכי אישי ומקצועי – הערכים על פיהם אנו פועלים
2. יישום הערך/ים בתחומי הדעת
3. שילוב ערכים בכלל תחומי העשייה הבית ספרית: פדגוגית, חברתית, אישית, קהילתית.
4. פיתוח מקצועי – אישי
5. מודל לניהול דילמות ערכיות

ראשי פרקים: 
עקרונות התפיסה המערכתית לחינוך ערכי
חינוך ערכי – תפיסה ויישום אישי ובתחומי הדעת
מהן מטרות החינוך וכיצד משתלבת התפיסה המערכתית במארג הבית ספרי
מודל לניהול דיוני דילמה עפ"י קולברג

פירוט תאריכים ומפגשים cal-icon

מצ"ב – עבודה מסכמת ומחוון

ביבליוגרפיה

 1. אדר, לאה (1976) היסודות הפסיכולוגיים של החינוך לערכים, הוצאת צ'ריקובר, ת"א.
 2. ברלב, מרים (תשנ"ט) ערכים וחינוך לערכים – סוגיות בהשתלמויות מורים, המחלקה להשתלמויות מורים, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים.
 3. גוטליב, א. ושימרון, ד. (1982) בצומת הבהרת ערכים, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
 4. דרום, ד. (1989), אקלים של צמיחה, חופש ומחויבות בחינוך, הוצאת ספרית פועלים, תל-אביב.
 5. טובין, מיכאל (תשנ"ז) ערכים בסבך החיים, האגף לתרבות תורנית, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים.
 6. יזהר, ס. (1975) על החינוך, על החינוך לערכים, הוצאת עם עובד, תל-אביב.
 7. כהן, אברהם (תשנ"ו) חינוך לערכים בשיעור, ספרי נועם, בת-ים.
 8. כשר, נ. (1992) תורת המוסר, ספריית "אוניברסיטה משודרת", משרד הבטחון – ההוצאה לאור, תל-אביב.
 9. לביא, צ. (1978) אתגרים בחינוך, הוצאת ספרית פועלים, תל-אביב.
 10. ליבוביץ י. (1992) שיחות על מדע וערכים, ספריית "אוניברסיטה משודרת", משרד הבטחון – ההוצאה לאור, תל-אביב.
 11. מינקוביץ, א. (תשכ"ז), "בעיות פסיכולוגיות בחינוך לערכים", בתוך: החינוך ל"ט, עמ' 251-269.
 12. ניסן, מ. (1999). ביטויים של רלטיביזם ואינדיבידואליזם בשיפוט מוסרי והשתמעויות לחינוך מוסרי; מתוך: ברלב,מ. (עורכת), ערכים וחינוך לערכים- סוגיות בהשתלמויות מורים, ירושלים, משרד החינוך.
 13. סימון, ע"א (1983) הזכות לחנך, החובה לחנך, הוצאת ספרית פועלים, תל-אביב.
 14. עדיני, י'; נורי, א'; קרני, א'; קרן, ת' (2011)  נוירו-פדגוגיה – קווי מתאר ללמידה, מתוך: פורטל מס"ע .
 15. קולברג, ל. וטוריאל, א. (1972), "התפתחות מוסרית, חינוך למוסר", בתוך: החינוך מ"ד, עמ' 401-437.
 16. קולברג, ל. (1980). חינוך לצדק: ניסוח מודרני של ההשקפה האפלטונית, מתוך ב. חזן (עורכת), החינוך המוסרי,ספרית הפועלים, 77-53.
 17. קליינברגר, א"פ (תשכ"ב), "הזכות לחנך לערכים מחייבים", בתוך: מגמות י"א, עמ' 332-337.
 18. קליינברגר, א"פ (1980) מבוא לפילוסופיה של החינוך, הוצאת יחדיו, תל-אביב.
 19. קליינברגר א"פ (1976), "מהו 'חינוך לערכים'?", בתוך: עיונים בחינוך