קורס תצלומילים – התצלום ככלי מקדם חשיבה וכישורי שפה

פיתוח אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה וקידום הכתיבה והשיח במקצועות רבי מלל
באמצעות משימות מבוססות תצלומים

מרצה: אורנה ניר
קורס בסיס: 21 שעות

קהל היעד: מורות המלמדות שפה בכיתות ב' – ו'.
היקף הקורס: [21 שעות עם ציון] מפגשי פנים אל פנים / גמישות פדגוגית
יום הקורס: ד'
מועד פתיחה: 26.10.2016
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
השתתפות במודולה שנבחרה על ידי המשתלם
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה. ניתן יהיה לבחור מגוון תצורות להגשת התוצר (תלקיט, סרטון, ספר דיגיטלי, וכד').

רציונל:
תכנית ההשתלמות מבוססת על הקשר היסודי בין דימויים חזותיים, חשיבה ושפה. ידע מחקרי עכשווי מעיד כי תרגול מיומנויות של אוריינות חזותית עשוי לקדם יכולות קוגניטיביות וחשיבה מסדר גבוה וכי לשילובם של דימויים חזותיים בתהליכי הוראה למידה פוטנציאל משמעותי לשיפור יכולות והישגים -לימודיים. בנוסף לכך, נמצא באופן עקבי כי הוראה המשלבת בין מילים ובין דימויים חזותיים מניבה תוצאות טובות יותר מאשר הוראה המסתמכת על כל אחד מאלה בנפרד.
מבין הדימויים החזותיים, התצלום נמצא ככלי מתאים ויעיל במיוחד לשילוב בהוראת מקצועות רבי מלל. התוכן המציאותי של התצלום נקשר לידע קודם ולזיכרון, ניתן להפיק ממנו מידע רב, תכניו מכילים ידע עולם רחב, ואפשרויות הפרשנות שלו הן רבות. כמו כן, התצלום הינו אמצעי משמעותי להעלאת שיח יצירתי ושיח של מחשבות ורגשות. כל אלה עושים אותו לכלי למידה אפקטיבי וגם אטרקטיבי עבור ילדים, כמו גם לכלי לפיתוח ושיפור כישורים חברתיים.
תכנית ההשתלמות מציעה למורה כלי פדגוגי חדשני, אפקטיבי ומעצים. התכנית מרחיבה את תחום האוריינות בהתאמה למאה ה- 21 באמצעות יישום יתרונות השילוב בין אוריינות מילולית ואוריינות חזותית ומאפשרת גיוון רב בדרכי ההוראה לקידומם המשמעותי של כלל התלמידים.

ראשי פרקים מרכזיים

  • האוריינות החזותית ככלי לפיתוח סדר חשיבה גבוה
  • קידום אסטרטגיות להבנת הנקרא כגון השוואה בעזרת תצלומים

פירוט המפגשים והתאריכים cal-icon

שימו לב: באחריות כל משתלם/ משתלמת להירשם לאחת מהמודולות המתקיימות בפסג"ה כדי להשלים את סך השעות ל-30.
(*): ייתכנו שינויים בסדר המפגשים או בנושאים על פי צרכי המשתתפים כפי שיוגדרו בתחילת הקורס.

מטלת סיכום ההשתלמות

מחוון למשימות

 

ביבליוגרפיה
• חינוך לשוני עברית – שפה, ספרות ותרבות , (תשס"ג) תוכנית הלימודים לביה"ס היסודי המ"מ והממ"ד.
• גיל גלזר, י', ולטר, ע' ועילם, ב (2015) תצלומילים, מדריך למורה: מבוא תיאורטי. מכון שפילמן לצילום, 2015.
• יועד, צ ' ושות (2010) (. חשיבה בתהליך הלמידה בעידן הידע. תל אביב: הוצאת מעלות
• שליטא, ר', פרידמן, א' ו ר' הרתאן ) 2011 (2011) אוריינות חזותית בפעולה: חינוך בעידן החזותי. תל אביב: מכון מופ"ת.