קורס תפקודי לומד בכיתות א'-ב', בדגש שפתי

שם המרצה: אלישבע פרידמן
קורס בסיס: 21 שעות

קהל היעד: מורות המלמדות שפה בכיתות א'-ב'.
היקף הקורס: [21 שעות עם ציון] מפגשי פנים אל פנים / גמישות פדגוגית
יום הקורס: ב'
מועד פתיחה: 7.11.2016
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
השתתפות במודולה שנבחרה על ידי המשתלם
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה. ניתן יהיה לבחור מגוון תצורות להגשת התוצר (תלקיט, סרטון, ספר דיגיטלי, וכד').

רציונל:
הקורס מאפשר ביסוס ידע של מורות בתחום הוראת השפה. הקורס מקנה ידע כיצד להשתמש בצורה יעילה בכלי ההערכה המפורסמים על ידי משרד החינוך (לכיתות א' ולכיתות ב') וכיצד לבנות תוכנית עבודה מעשית בעקבות הממצאים תוך מתן מענה לשונות הקיימת בכיתה ההטרוגנית.

ראשי פרקים מרכזיים

 • היכרות עם כלי הערכה שונים לזיהוי הידע של הלומדים בתחום השפה: מבדק כיתות א', מבדק כיתות ב' וכלי הערכה חלופיים.
 • בניית יחידתו הוראה התואמת את צרכי התלמידים בכיתות א-ב מסביב לנושא "ירושלים"
 • הבנת הנקרא וחינוך לאהבת ספר – האם ניתן לשלבם ביחידת הוראה אחת?
 • תפקיד המורה בהקניית פדגוגיה תקשובית בכיתות היסוד: הנחות יסוד וכלים יישומיים

פירוט מפגשים ותאריכים cal-icon

שימו לב: באחריות כל משתלם/ משתלמת להירשם לאחת מהמודולות המתקיימות בפסג"ה כדי להשלים את סך השעות ל-30.
(*): ייתכנו שינויים בסדר המפגשים או בנושאים על פי צרכי המשתתפים כפי שיוגדרו בתחילת הקורס.

מטלת ההשתלמות, מחוון ורשימה ביבליוגרפית
במסגרת הקורס עליכן להגיש משימת סיכום. משימת הסיכום כוללת מעקב אחר התקדמות תלמיד אחד לאורך שנת הלימודים. מומלץ לנהל את המעקב אחרי התקדמות הלומד לאורך כל השנה במסגרת הבלוג האישי במודל. בנוסף תוגש רפלקציה אישית המסכמת את הלמידה בקורס – קובץ משימות

רשימה ביבליוגרפית

 • חינוך לשוני עברית – שפה, ספרות ותרבות , (תשס"ג) תוכנית הלימודים לביה"ס היסודי המ"מ והממ"ד.
 • מעק"ב – מכון מופ"ת וניצן בראשות ד"ר מיכל שני, 2003, הוצאת ספרים יסוד, רח' החופר 34 אזור התעשייה  חולון 58858.  טלפון:03-5587990    פקס: 03-5587991
 • "מה הלאה" – אסופת כלי אבחון ומעקב (עמ' 27 – 32), מח' הפרסומים של משה"ח
  עברית ,(תשס"ג), תוכנית הלימודים לביה"ס העל יסודי.
 • תשתית לקראת קריאה וכתיבה ,  (תשס"ו) , תוכנית הלימודים לגן הילדים המ"מ והממ"ד.
 • גרבר,ר' מרום, י' (תשנ"ח) מפגשים עם טקסטים- קוראים טקסט ספרותי, הוצאת משרד החינוך – האגף לת"ל
 • וולף,ד', הלוי-דרזנר, ד' (2000), אפשרויות – טקסטים עיוניים בבית הספר היסודי. משרד החינוך- המחלקה למיומנויות יסוד באגף לחינוך יסודי
 • פלד,נ' מדיבור לכתיבה, (תשנ"ו), הוצאת כרמל
 • ווהל, א., אלדן, צ. ורון ר. (2002). קריאה – תהליכי התערבות, מתוך: למצוא את הדרך, קשיים בקריאה, בכתיבה ובכתיב דרכי הערכה וטיפול, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב (עמ' 107 – 142).
 • מור א., גביע, נ., ושחר, ת. (2001). טקסטים עיוניים בכיתה: לקרוא, לכתוב, לשוחח. מתוך: טקסטים עיוניים בבית הספר היסודי   (עמ' 27 – 42), משרד החינוך.
 • מפגשים עם טקסטים: קוראים טקסט ספרותי, מדריך למורה בביה"ס היסודי הממלכתי, (התשנ"ח), ירושלים ותל אביב: משרד החינוך והתרבות, המרכז לתוכניות לימודים.
 • קוזמינסקי  ל. (2002). למידה אסטרטגית של מילים חדשות בהקשר סיפורי. מתוך: פנינה ש. קליין ודבורה גבעון (עורכות), שפה למידה ואוריינות בגיל הרך, הוצאת רמות, אוניברסיטה ת"א.
 • קתרין סנו ועינת גוברמן (תשס"ח). חינוך לאוריינות בגיל הרך. מתוך: אהרן שי ועינת גוברמן (עורכים), במכללה, מחקר, עיון ויצירה, גיליון מס' 20, המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים
 • תוכנית הלימודים בחינוך לשוני, עברית – שפה, ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי, ירושלים, תשס"ג
 • כמו רומן , פנק ד. (1992) הוצאת שוקן .
 • תיאוריה ומעשה, לומדים ומלמדים אוריינות, האוניברסיטה  הפתוחה ,  200
 • אינטילגנציות מרובות בכתה  , ארמסטרונג ת. ((1996), , הוצאת תוכניות לימודים ומכון ברנקו וייס.
 • הכתה החושבת, טישמן ש. פרקינס ד. ג'יי איילין  (1996) הוצאת תוכניות לימודים ומכון ברנקו וייס.
 • ללמוד, לחשוב, וללמוד לחשוב, זוהר ע. (1996) הוצאת תוכניות לימודים ומכון ברנקו וייס.

אתרים:

מקורות מידע נוספים יוצגו במהלך הקורס.