קורס הוראת הגיאומטריה בעזרת קיפולי נייר

שם המרצה: מירי גולן
השתלמות בסיס (21 שעות)

קהל היעד: מורים המלמדים מתמטיקה בכיתות א – ב
היקף הקורס: 21 שעות
יום הקורס: שלישי
מועד פתיחה: 8.11.2016
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה.

רציונל:
תכנית הלימודים במתמטיקה לבית ספר יסודי כוללת לימודי גיאומטריה בכל אחת מן הכיתות ומטרתה המרכזית היא פיתוח התפיסה החזותית של התלמידים, בכלל זה: פיתוח כשרים גאומטריים, פיתוח יכולת חקירת צורות וגופים גאומטריים ותכונותיהם ועוד.
על פי תיאוריות חינוכיות שונות התפתחות החשיבה הגיאומטרית בגילאי בית הספר היסודי יסודה בפעילויות של הילדים עם אובייקטים מוחשיים כאשר אחת הדרכים האפשריות לכך היא עיסוק בקיפולי נייר וחקירת הצורות המתקבלות.
אמנות אוריגמי – קיפולי נייר מיניאטוריים ללא הדבקה – תחילתה ביפן של ימי הביניים. קיפולי נייר מסוג זה מאפשרים לבנות כמעט כל צורה אותה נבחר. תכנית אוריגמטריה עושה שימוש באמנות האוריגמי למטרות לימודי הגיאומטריה על ידי זיהוי צורות וחקירת מרכיביהן ותכונותיהן בתהליכי קיפולי הדגמים. דרך פעילה זו של הוראת הגיאומטריה מאפשרת לתלמידים לעבור תהליך מתמשך ומצטבר של חקירת הצורות.
גישה זו להוראת הגיאומטריה מאפשרת לתלמידים לפתח ראיה גיאומטרית מרחבית וזאת על ידי טיפוח היכולת לקלוט מידע ויזואלי, לדמיין תמונה מנטלית של הצורה ולפתח יכולת לבצע בדמיון פעולות עם הצורה. בדרך זו התלמידים יכולים לעבור מהרמה הויזואלית המאפיינת את התלמידים הצעירים אל הרמה התאורית שבה יש התייחסות לתכונות הצורות, רמה הנדרשת ממסיימי בית הספר היסודי.

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

1. מתן כלי עזר למורים להוראת הגיאומטריה וטיפוח תובנה גיאומטרית בקרב תלמידיהם.
2. הבניית דרך הוראת הגיאומטריה בבית הספר היסודי על בסיס התנסויות של התלמידים עם קיפולי נייר.
3. הכרת שיטות הוראה התומכות בחיזוקו של הדימוי העצמי של התלמיד.

ראשי פרקים:

  • פיתוח תובנה גאומטרית באמצעות קיפולי נייר
  • מתודות להוראת תכנית האוריגאומטריה
  • בנייה, צפייה וניתוח של שיעורים

פירוט המפגשים והתאריכים cal-icon

עבודת הגשה לקורס
בחרי נושא מתוך תכנית הלימודים בגיאומטריה בהתאם לכיתה בה את מלמדת.
הכיני לנושא זה שיעור המטפח תובנה גיאומטרית המסתמכות על קיפולי נייר (אוריגאמי).
העבירי את המערך שתכננת לתלמידים בכיתתך
מומלץ ורצוי לתעד את הפעילות בכיתתך בתמונות/סרט.
הציון יורכב מהמערך שהצגת במסגרת הקורס ומהעבודה שתוגש.

על תכנון השיעור לכלול
רקע תיאורטי: תוכן מתמטי, דרישות של תכנית הלימודים, התייחסות לתיאוריה של ואן-הילה.
רקע דידקטי-מחקרי: שיקולים דידקטיים לבחירת דרך ההוראה של נושא זה לאוכלוסיות שונות של תלמידים. כאן עליך להסתמך על חומר מחקרי מתוך הביבליוגרפיה של הקורס או, במידת הצורך, על ביבליוגרפיה נוספת על פי בחירתך ובתיאום עם מנחה הקורס.
פעילויות לתלמידים: עליך להציג בעבודה מספר פעילויות המטפחות תובנה גיאומטרית בהתאם לדרך ההוראה שבחרת ובהתאם למסגרת התיאוריה על התפתחות החשיבה הגיאומטרית (תיאוריה של ואן-הילה).
צייני מהם מדדי הצלחה בטיפוח תובנה גאומטרית בהתאם לפעילויות שבחרת ולדרישות של תכנית הלימודים.
ערכי סיכום רפלקטיבי למערך שהכנת לאחר העברתו בכיתה.

את העבודה יש להגיש באתר הקורס.
דף השער יכלול את: שם הקורס, שם המרצה, שם המגיש.
גוף העבודה יכיל 2-3 עמודים (לא כולל שער, תוכן העניינים, רשימה ביבליוגרפית, נספחים וכו').
יש להגיש את העבודה במועד שתקבע מנחת הקורס.

המטלה ו/או המחוון ו/או דוגמאות מעבודות או תוצרים סה"כ 50%

  • הגדרת מטרות ויעדים והצגת שיקולי הדעת  בבחירת המטלה (30%) –  הצגת ההקשר הלימודי של המטלה (יחידת הלימוד, מטרות), וניתוח תהליכי הלמידה מההתנסות היישומית. התייחסות לבעיות/ קשיים שעלו תוך כדי המטלה והצעת דרכי התמודדות עימם.
  • דוגמאות מעבודות או תוצרים של תלמידים (20%)  דוגמאות של תלמידים הממחישות את המטרות של המטלה.

הצגת העבודה במליאת הקורס 10%

  • הצגת מהלך הלמידה וההתנסות בקורסהצגת מהלך הלמידה בקורס תוך התייחסות לתכנון, ביצוע והערכת המטלה.

משוב אישי / צוותי 30%

  • משוב על תהליך הלמידה, התייחסות לשני צמתים לפחות של שינוי מתקופות שונות של הלמידה – התייחסות למיומנויות (שנרכשו/ יושמו), תובנות ותהליכים אישיים שנלמדו בקורס, חשיבה מכוונת על הלמידה האישית וההתנסות במסגרת הקורס, ועל דרכים ליישום הנלמד בקורס בשדה ההוראה.

התרשמות כללית 10%

  • התרשמות כללית של המעריך מאיכות העבודה/ התלקיט/ ומרכיביו.

ציון סופי                
ביבליוגרפיה מומלצת:

מאמר :פיתוח תובנות של תפיסה מרחבית למידה והוראה של גאומטריה דרך קיפולי נייר
ד"ר ג´וני אוברמן, ד"ר ענת קלמר, מירי גולן  –  imgs/site/ntext/klmer_oberman_golan.pdf/אוברמן, ג'. וכ"ץ, ע. (2000). שימוש באוריגמי בהוראת המתמטיקה. מספר חזק 2000,  גיליון מס' 2, עמ' 28-.http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue2/oberman.pdf

משולשים ו"לא משולשים" בגן הילדים \ דינה תירוש ופסיה צמיר – http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue15/tiroshtzamir.pdf

 פיתוח ההבנה הגיאומטרית בגיל הרך \ שרית קובלר
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue6/gil_rach_sarit_kobler.pdf

ראשית הגיאומטריה \ Douglas H. Clements and Julie Sarama
http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article17.pdf

"לעשות מתמטיקה, תיאורית ואן הילה והוראת הגיאומטריה", (1996) הטכניון חיפה
http://web.macam.ac.il/~nuritl/geometry/van-hile.htm\

דע גן 'טרום אוריגאמטריה' בגן הילדים\ מירי גולן
http://www.schooly.co.il/files/s/da-gan/da-gan/da-gan3_p48-53.pdf

הוראת גיאומטריה ואוריגאמי \ מירי גולן
http://articleorigami.blogspot.co.il/2012/07/blog-post_05.html

אוריגאמטריה- מתוך  הכנס הארצי למתמטיקה \ פול ג'קסון ומירי גולן
http://www.origami.co.il/DB/PDF/05.PDF

מילון מונחים בגיאומטריה
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/math/metzolaim.htm

אסופת מאמרים בנושא תפיסה מרחבית של ילדים, מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי
http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=225%3Aarticlesgeometryandmeasurements&catid=23%3Aarticles&Itemid=51