מודולה מתמטיקה בחיי הגן

מרצה: טלי שכטר
מודולה-  9 שעות

קהל היעד:  גננות
היקף הקורס:  3 מפגשים- 9 שעות
יום הקורס:  יום שני
מועד פתיחה:  5/12/16
דרישות הפיתוח המקצועי:  חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה:  שילוב תכני המודולה במטלת הסיום של קורס הבסיס

רציונל:
הילד נחשף לשפה הדבורה, השפה הכתובה והשפה המתמטית עוד בטרם החל את תקופת הלימודים הרשמיים שלו. אנו מניחים את הבסיס להתפתחות השפתית והחשיבה המתמטית כבר בגיל הרך. הסביבה החינוכית היא חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה של הילד בגיל הרך. סביבה המקדמת חשיבה מתמטית תתרום לפיתוח ויישום מיומנויות ומושגים מתמטיים. במודולה זאת נעסוק בשילוב המתמטיקה בחיי היום יום בגן- במרכזי הפעילות ובדרכי ההוראה.

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:
1. שילוב של המתמטיקה בחיים יום יום בגן
1. הטמעת דרכי הוראה המקדמות חשיבה מתמטית בחיי היום יום בגן

ראשי פרקים:
עיצוב סביבה לימודית ודרכי הוראה נוספות המקדמות חשיבה מתמטית במרכזי הגן

פירוט המפגשים והתאריכים cal-icon

אודות המרצה: טלי שכטר, סגנית מנהלת מרכז דע- גן, המרכז הארצי לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן. רכזת הגיל הרך, מרכז פסג"ה אריאל