קורס אשכול גנים גיאוגרפי -למידה שיתופית- דגנית שחר -מפקחת רחלי לרר

קהל היעד: גננות אשכול – אורנית
היקף הקורס: (30 שעות עם ציון) מפגשי פנים אל פנים / גמישות פדגוגית
יום הקורס:  ראשון
מועד פתיחה: 08.09.16
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה.

רציונל:
התפיסה הדוגלת בגישה, שהשלם הוא יותר מסך כל חלקיו וההבנה שמיומנויות המאה ה-21 מבוססות על היכולת לעבודת צוות הינם הציר המוביל והמאחד את השתלמות האשכול הגיאוגרפי. האשכול יתן מענה להעצמת ההון האנושי החבר בו על ידי חיפוש, פיתוח ומתן במה לידע ולכישורים של כל אחת מחברות האשכול ויהפוך את האשכול לגוף המקדם ביחד ולחוד עשייה חינוכית מיטבית.

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי: 
פיתוח קהילה מקצועית לומדת, העצמה אישית וקבוצתית והובלת יוזמות אשכוליות.

ראשי פרקים:

  • קידום כישורים חברתיים ולימודיים ברמת הפרט והקבוצה
  • יצירת מעגל תמיכה מקצועית – הוצאת הגננת מבדידותה המקצועית
  • ייעול מעגלי עבודה ועשייה חינוכית של צוותי הגן הפיקוח והרשות
  • חצר הגן כמרחב המקדם למידה משמעותית
  • איגום משאבים ובניית מערך תמיכה ניהולי ופדגוגי לצוותי החינוך בגן

 

פירוט מפגשים ותאריכים cal-icon

פירוט רכיבי מטלת הקורס: יפורסם בהמשך