מודולה כלים שיתופיים ברשת

מרצה : שי אשכנזי
מודולה – 9 שעות

קהל היעד: גננות
היקף הקורס: 3 מפגשים- 9 שעות
יום הקורס: רביעי
מועד פתיחה: 18.1.2017
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: שילוב תכני המודולה במטלת הסיום של קורס הבסיס

 

רציונל:

במאה ה- 21 ישנה חשיבות רבה להכרות עם כלים תקשוביים לעבודה יעילה לגננת, אשר ישולבו בהוראתה גננת בגן ובתהליכי הלמידה של הילדים.

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

  1. הכרות עם כלים וטכניקות לעבודה מהירה, יעילה, ונכונה בגן, ומול הילד.
  2. שילוב כלים שיתופיים ברשת לפעילויות השונות בגן.

ראשי פרקים:

  1. כלים שיתופיים ברשת.
  2. כלים לקידום הפעילות בגן.

פירוט המפגשים והתאריכים cal-icon

על המרצה: שי אשכנזי, הדרכה והטמעת מערכות מחשוב