מודולה מיפוי והערכה בגן באמצעות 'מבטים'

מרצה : חגית כתר
מודולה – 9 שעות

קהל היעד: גננות
היקף הקורס: 3 מפגשים- 9 שעות
יום הקורס: רביעי
מועד פתיחה: 11.1.17
דרישות הפיתוח: המקצועי חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: שילוב תכני המודולה במטלת הסיום של קורס הבסיס

רציונל:
'מבטים' הוא כלי תצפית לגננות המסייע להיכרות מעמיקה עם ילדי הגן בסביבתם הטבעית,  כשהמטרה היא לזהות קשיים תפקודיים של ילדים בגן ולתכנן עבורם התערבות הולמת.
הכלי מאפשר יצירת שפה משותפת בין אנשי החינוך לבין בעלי מקצוע התפתחותיים והורי הילדים.
הטמעת 'מבטים' בליווי השתלמויות מאפשרת לבסס דרך עבודה, שבה עריכת תצפיות בסביבה טבעית מהווה גישה חינוכית מופנמת אצל גננות ומיושמת באופן שוטף בתפקוד היום יומי. עפ"י היעדים המוגדרים במדיניות משרד החינוך.

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:
1.הכרת העקרונות התיאורטיים שבבסיס הכלי
2. העלאת שאלות וקיום דיון אודות קשיים העלולים להתעורר במהלך השימוש במבטים
3. בניית תוכנית עבודה דיפרנציאלית לילדים הזקוקים לכך על בסיס ממצאי התצפיות.

ראשי פרקים:
עקרונות התצפית
היכרות עם הכלי
התנסות בבניית תכנית התערבות לילד

פירוט המפגשים והתאריכים  cal-icon

על המרצה: יועצת חינוכית בגיל הרך ומדריכת מעגן