מודולה שילוב המשחק בלמידה

מרצה : אפרת בנטוב גז
מודולה – 9 שעות

קהל היעד: גננות
היקף הקורס: 3 מפגשים- 9 שעות
יום הקורס: שני
מועד פתיחה: 16.1.17
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: שילוב תכני המודולה במטלת הסיום של קורס הבסיס

רציונל:
המודולה תעסוק בביסוס את מעמדו של המשחק ובדרכים לשילובו בעבודת הגן, כתפיסה חינוכית הוליסטית וכאמצעי לקידום תהליכי למידה והתפתחות.
במסגרת המודולה נעמוד על תרומותיו של המשחק, נכיר מגוון רחב של משחקים, נציע שיקולי דעת רלוונטיים, נכיר כלים, טכניקות ודרכי הפקה של משחקים ונתנסה בהכנה משותפת.
בנוסף, נעמוד על הפוטנציאל הגלום בהפעלת הילדים עצמם בהכנת משחקים.

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:
1. להכיר את חשיבות ותרומת המשחק ללמידה בגיל הרך
2. להרחיב את אוצר המשחקים ולהפכם ליישומיים ומשמעותיים
3. לרכוש כלים ועקרונות ליצירת משחקים תואמי גיל והתפתחות

ראשי פרקים:
1. מפגש עם כלים משחקיים ודרכי יישומם למטרות חינוכיות מגוונות, המשתלבות בתכנון הלימודים בגן.
2. פיתוח שיקולי דעת בתכנון פעילויות משחקיות ובחינת דרכים לשילובן במרחבי הוראה-למידה וההערכה.

פירוט המפגשים והתאריכים cal-icon

על המרצה: אפרת בנטוב גז, מדריכה לשילוב המשחק בתרבות הלמידה