קורס הובלת יוזמות חינוכיות – לגננות מובילות

מרצה: דוד אנגלברג
השתלמות בסיס (21 שעות)

קהל היעד: גננות מובילות
היקף הקורס: (21 שעות עם ציון) מפגשי פנים אל פנים / גמישות פדגוגית
יום הקורס: יום רביעי
מועד פתיחה: 2.11.16
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה. ניתן יהיה לבחור מגוון תצורות להגשת התוצר (תלקיט, סרטון, ספר דיגיטלי, וכד').

רציונל:
גננת מובילה נדרשת בתפקודה למיומנויות ספציפיות שהינן אלמנטריות להצלחתה. גיבוש, ניווט קבוצה ומיומנויות הנחיה והובלת מיזם יינתנו במסגרת ההשתלמות.

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:
– להעשיר את הידע בגיבוש קבוצת הגננות באשכול
– לחזק את הכלים של המובילה להתמודד עם קונפליקטים באשכול
– להעצים את המיומנויות של המובילה להנחות קבוצה
– להקנות כלים מיטביים להובלת מיזם אשכולי

ראשי פרקים:
– גיבוש קבוצת הגננות באשכול
– כלים להנחיה קבוצתית
– התמודדות עם קונפליקטים והתנגדויות בקבוצה
– קידום מיזם אשכולי

פירוט ותאריכי המפגשים   cal-icon

תוצר הגשה:
מטרת תוצר ההגשה להוות מנוף לשיפור תהליכי ההוראה-למידה של הלומד במוסד החינוכי ובעבודתו בחינוך ובהוראה. תתאפשר הרחבת טווח התוצרים תוך מתן ביטוי ללומד והתפתחותו המקצועית, תוך ביטוי מרכיבים יישומיים לחינוך ולהוראה. מטלת הסיום כוללת יישום כלי או מספר כלים שנלמדו בהשתלמות במסגרת הפעילות השוטפת בגן.

מרכיבי הערכה:
מבוא (10%) – הגדרת מטרות ויעדים והצגת שיקולי הדעת בבחירת המטלה
רקע תיאורטי (20%) – קישור תיאוריה למעשה
הליך (20%) – תיאור התהליך שהתרחש, כולל דוגמאות הממחישות את המטרות של המטלה.
תוצאות (10%) – הצגת תוצאות התהליך
רפלקציה אישית (20%) – התייחסות למיומנויות (שנרכשו/ יושמו), תובנות ותהליכים אישיים שנלמדו בקורס, חשיבה מכוונת על הלמידה האישית וההתנסות במסגרת הקורס, ועל דרכים ליישום הנלמד בקורס בשדה ההוראה.
חיבור למודולה (10%) – כיצד תכני המודולה שלמדת אותה, משתלבים בתכני קורס זה? תני דוגמה
סיכום (10%) – התרשמות כללית של המעריך מאיכות העבודה ומרכיביו.

  • דף השער יכלול את: שם הקורס, שם המרצה, שם המגיש.
  • גוף העבודה יכיל 2-3 עמודים (לא כולל שער, תוכן העניינים, רשימה ביבליוגרפית, נספחים וכו').
  • יש להגיש את העבודה במועד שיקבע מנחה הקורס.

ביבליוגרפיה מומלצת:
הנחית קבוצות . מקראה . עורכת נאוה רוזנוסר.1998.
שפירא אהובה – פשר ופענוח-מודל להנחיית קבוצה הלכה למעשה. הוצאת רמות. 1996.
היקסון אנדי – המדריך לעבודה קבוצתית. הוצאת ספרים "אח" בע"מ. 1997.
זיו ירון – מסע קבוצתי. המדריך למנחה קבוצות. הוצאת גל בע"מ. 2001.

על המרצה – דוד אנגלברג, פסיכולוג חינוכי, מדריך מומחה.