קורס הגשת חומרים וארגון סביבת יצירה בגני ילדים

שם המרצה: מירי לוסקי
השתלמות בסיס (21 שעות)

קהל היעד: גננות
היקף הקורס: [21 שעות עם ציון] מפגשי פנים אל פנים
יום הקורס: ג'
מועד פתיחה: 15.11.2016
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה. ניתן יהיה לבחור מגוון תצורות להגשת התוצר (תלקיט, סרטון, ספר דיגיטלי, וכד').

רציונל:

"המצייר לוקח את השמש והופך אותה לכתם צהוב. האמן לוקח את הכתם הצהוב והופך אותו לשמש"  פיקאסו.

בתוכנית החינוכית בגן הילדים ישנה חשיבות רבה לפעילות היצירתית בחומרים המאפשרת לילד להביע מחשבות ורעיונות, לבטא רגשות, ולחוש את הסיפוק שבתהליך היצירה ובהשלמתה לכדי תוצר. החוויה היצירתית קשורה בהתנסות חושית, דרך ייחודית של קליטת ידע ועיבודו, אמצעי לפיתוח כשרים קוגניטיביים ואישיותיים, גשר בין העולם החיצון והעולם הפנימי והבעה אישית. אצל כל ילד קיים צורך בסיסי להבעה עצמית וקיימת היכולת לעשות כן באמצעות יצירה  בחומרים שונים.

עלינו כמחנכים לעצב סביבת יצירה מגרה אסתטית ומזמינה, לספק חומרים מגוונים מעוררי עניין סקרנות מגרים דמיון  מעוררים את חדוות היצירה, ללמד ולפתח טכניקות עבודה שונות על מנת לאפשר תהליך יצירתי חוויתי, לחזק את דרכי ההכוונה וההתערבות תוך כדי זרימה חופשית בתהליך היצירה.

אמנים ידועים במאה ה-20, כמו פול קליי, פיקאסו, מירו, ג'קסון פולוק ואחרים ניסו לאמץ לעצמם רעיונות שנבעו מן ההתבוננות באיכויות האסתטיות הראשוניות והטבעיות שנגלות בעבודות ילדים.

פירוט מפגשים ותאריכים 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

  • הקניית כלים לגננת הגננת כמתווכת בסביבת היצירה: מעורבות והתערבות של הגננת, דרכי הכוונה ייחודיות להפקת ההבעה, התייחסות לעבודת הילד, הערכתה והצגתה בגן
  • הקניית עקרונות לגננת ביצירת סביבת יצירה מזמנת: בחירת חומרי עבודה לילדים, הקצאת זמן ליצירה, עיצוב וארגון הסדנא, פיתוח מיומנויות ושכלולן.
  • טיפוח התייחסות אסתטית של הגננת ויכולת ההבעה והיצירה בחומרים.
  • הרחבת עולם המושגים.

ראשי פרקים:

הכרת חומרי עבודה, הכרת טכניקות עבודה בחומרים השונים, טיפוח יכולת ההבעה והיצירה בחומרים, ארגון סביבת יצירה.

תוצר ההגשה:

הצגת תכנון והפעלת הסדנא (70%)
מטרות סדנת היצירה
פרטים על הסדנא ואופן הפעלתה בגן
סיכום ומסקנות: (20%)
כיצד תכני המודולה שלמדת אותה, משתלבים בתכני קורס זה? תני דוגמה (10%)

ביבליוגרפיה מומלצת:

  • תכנית המסגרת לגן הילדים הממלכתי והממלכתי דתי, הערבי והדרוזי, משרד החינוך, התרבות והספורט, המנהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, האגף לחינוך קדם יסודי, המזכירות הפדגוגית,1994.
  • מרון, ח' (1991). דיאלוג בין ילדים לבין אומנות מודרנית, הוצאת אח חיפה.
  • אמיתי ,ד' (1972). ילדים יוצרים, הוצאת יבנה.

אודות המרצה: מירי לוסקי, גננת לשעבר, ניהלה את מרכז מילו"א- מרכז לספרות מוסיקה ואמנות פלסטית לילדים בגיל הרך, הייתה מדריכה במוזיאון לאמנות. כיום מנהלת סטודיו לכדרות.