קורס ניהול צוות בגן הילדים

מרצה: אורית לרר כנפו
השתלמות בסיס (21 שעות)

קהל היעד: גננות
היקף הקורס: (21 שעות עם ציון) מפגשי פנים אל פנים / גמישות פדגוגית
יום הקורס: יום שני
מועד פתיחה: 31.10.2016
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה. ניתן יהיה לבחור מגוון תצורות להגשת התוצר (תלקיט, סרטון, ספר דיגיטלי, וכד').

רציונל:

ההגדרות בספרות המקצועית למונח צוות מתייחסות לקבוצה של אנשים אשר יש ביניהם  תלות הדדית ושיתוף פעולה להשגת היעדים  ויצירת הצלחה (Parker, 1990. Dyer, 1987. Raily & Jone, 1989), לכן, ההבנה של התהליך המתרחש בצוות והיכולת להנחות את הצוות להשגת מטרותיו חיוניים ביותר למנהל הצוות.

היכולת של מנהל הצוות להשתמש בכוח של הצוות כקבוצה מאפשרת לייצר מרחב להשגת  היעדים ולהתפתחות האישית, וכמקור  לפתרון בעיות. כל הנ"ל משפרים את היעילות והאפקטיביות של הצוות (אדג'ס, 2010)

הקורס בנוי על 3 יסודות: ידע, מודעות ומיומנויות.

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

  • רכישת ידע בנושא של עבודת צוות- סוגי עבודת צוות, התהליך בהתנהלות הצוות
  • רכישת כלים ומיומנויות לעבודת צוות רב מקצועי
  • פיתוח מודעות אישית לדפוסים תקשורתיים ולסגנון

ראשי פרקים:

  • מהותה של עבודת צוות בגן הילדים
  • סגנונות של עבודה בצוות
  • התנגדויות וקונפליקטים בעבודת הצוות- התמודדות
  • ישיבות ככלי להתנהלות הצוות
  • תפקידים בצוות רב מקצועי
  • השפעת עבודת הצוות על האקלים בגן
  • עבודה עם הורים
פירוט המפגשים   

תוצר ההגשה:

תוצר ההגשה:
מטלה מס' 1 (30%)
תאריך הגשה 12.12.16
• למפות את הסגנון של כל אחת מחברות הצוות עפ"י התפקידים השונים
• מאפייני הצוות – האם יש צוות משלים הכולל את כל הסגנונות, האם חסר סגנון מסוים, האם יש "עודף" בסגנון מסוים?
• כיצד הסגנונות השונים באים לידי ביטוי בעשייה היום יומית בגן? מה מקדם, מה מעכב?

מטלה מס' 2 (20%)
תאריך הגשה 30.1.17
• לתאר אירוע מחיי הצוות של הגן (אם אין בצוות אז מחיי הגן באופן כללי) בו הכבש"ה נפגעה. מה קרה, מדוע לדעתך האירוע התרחש?

מטלה מס' 3 – לסיכום ההשתלמות (50%)
חלק א' (30%)
עליך לבחור נושא אחד מהנושאים אותם למדנו במהלך ההשתלמות:
• לסכם רקע תיאורטי על הנושא
• המשמעות והביטוי של הנושא בעבודת הצוות בגן הילדים

חלק ב' (20%)
• הכוחות והתובנות שלי מתהליך הלמידה בהשתלמות אשר יסייעו לי בתפקיד.
• כיצד תכני המודולה שלמדת אותה, משתלבים בתכני קורס זה? תני דוגמה

ביבליוגרפיה מומלצת:

אדיג'ס יצחק, ניהול לקוי, סיבות וטיפול, "צ'ריקובר", ת"א 2004, עמ' 15-80 .

בלנשארד קרן, בארלס שלדון, הגביע הוא שלנו, איך להנהיג צוותים מנצחים, הספרייה הבינ"ל לאנשי עסקים בע"מ, בני ברק,  2001 .

בלנשארד קן, רנדולף אלן, גריזר פיטר, צוות לענין , עבודת צוות כמנוף להצלחה, "מטר – מי"ל" , תל אביב, 2006.

בן ישי רמי, צוותים מנצחים יוצרים ארגונים מנצחים, סטטוס 113 , 2000, עמ' 68-70 .

זיו ירון, בהרב יעל, המדריך למנחה קב', "גל", תל אביב , 2002.

תומס ל.קוויק, שיפור המוטיבציה בעבודה, הוצאת אור עם, תל אביב, 2002

 

אודות המרצה: אורית לרר כנפו, יועצת ארגונית ומנחת קבוצות. ראש המסלול לקידום נוער, המכללה האקדמית בית ברל.