קורס כלים לוויסות רגשי בגן

מרצה: דוד אנגלברג,  פסיכולוג חינוכי מומחה מדריך.
השתלמות בסיס (21 שעות)

קהל היעד: גננות
היקף הקורס: (21  שעות עם ציון) מפגשי פנים אל פנים / גמישות פדגוגית
יום הקורס: יום שלישי
מועד פתיחה: 8.11.16
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה. ניתן יהיה לבחור מגוון תצורות להגשת התוצר (תלקיט, סרטון, ספר דיגיטלי, וכד').

רציונל:
הגננת פוגשת בעבודתה אתגרים מורכבים לעיתים כמו ילדים המתקשים בוויסות רגשי. תופעה זו מהווה קושי אמיתי לילדים והדבר ורגש במסגרת הגן והמשפחה. מכאן שיש חשיבות לתת לגננת כלים לסייע לילדים לרכוש מיומנויות רגשיות חברתיות והתנהגותיות ליצור וויסות רגשי מתאים לגיל.

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 • הקנית אסטרטגיות להתמודדות נכונה עם כעסים של ילדים.
 • שיפור המיומנויות לתקשורת רגשית בגן.
 • שיפור יכולת ההכלה של הגננת.
 • יצירת אקלים גן מיטבי.

ראשי פרקים:

 • הפנמה נכונה של חוקים וגבולות בגן.
 • אסטרטגיות לשליטה על כעסים של ילדים.
 • דחית סיפוקים.
 • מודעות לחשיבות התקשורת הרגשית.
 • אוירה נעימה ומקדמת למידה בגן.
פירוט ותאריכי המפגשים 

תוצר ההגשה:

מטרת תוצר ההגשה להוות מנוף לשיפור תהליכי ההוראה-למידה של הלומד במוסד החינוכי ובעבודתו בחינוך ובהוראה. תתאפשר הרחבת טווח התוצרים תוך מתן ביטוי ללומד והתפתחותו המקצועית, תוך ביטוי מרכיבים יישומיים לחינוך ולהוראה. מטלת הסיום כוללת יישום כלי או מספר כלים שנלמדו בהשתלמות במסגרת הפעילות השוטפת בגן.

מרכיבי הערכה:
מבוא (10%) – הגדרת מטרות ויעדים והצגת שיקולי הדעת בבחירת המטלה
רקע תיאורטי (20%) – קישור תיאוריה למעשה
הליך (20%) – תיאור התהליך שהתרחש, כולל דוגמאות הממחישות את המטרות של המטלה.
תוצאות (10%) – הצגת תוצאות התהליך
רפלקציה אישית (20%) – התייחסות למיומנויות (שנרכשו/ יושמו), תובנות ותהליכים אישיים שנלמדו בקורס, חשיבה מכוונת על הלמידה האישית וההתנסות במסגרת הקורס, ועל דרכים ליישום הנלמד בקורס בשדה ההוראה.
חיבור למודולה (10%) – כיצד תכני המודולה שלמדת אותה, משתלבים בתכני קורס זה? תני דוגמה
סיכום (10%) – התרשמות כללית של המעריך מאיכות העבודה ומרכיביו.

 • דף השער יכלול את: שם הקורס, שם המרצה, שם המגיש.
 • גוף העבודה יכיל 2-3 עמודים (לא כולל שער, תוכן העניינים, רשימה ביבליוגרפית, נספחים וכו').
 • יש להגיש את העבודה במועד שיקבע מנחה הקורס.

 ביבליוגרפיה מומלצת:

 1. רוזנטל, מ. – לא נולדים אלימים. החיים הרגשיים והחברתיים של ילדים קטנים. הוצאת הקיבוץ המאוחד. 2008.
 2. בקר ע. – עם מי שיחקת בגן היום? עולמם החברתי של ילדים בגיל הרך. מכון מופ"ת. 2009.
 3. אפשר גם אחרת – בנית אקלים חינוכי חיובי במסגרת גיל הרך. משה"ח. 2002.