קורסים מתי"א

 

אוכלוסיית יעד שם ההשתלמות מועד פתיחה יום בשבוע מרצה שעות מקום ההשתלמות למידע לתאריכים לרישום הערות

קורסים של 30 שעות

גננות שילוב התפתחות רגשית וחברתית בגל הגן, תיאוריה ופיתוח דרכי התערבות לגננות שילוב  05.12.16  שני יהודית לוי  30 מרכז פסג"ה אריאל    
מטפלים ממקצועות הבריאות, מורים וגננות עובדים עם ילדים בספקטרום האוטיסטי מקצועות הבריאות, מתיאוריה למעשה בעבודה עם תלמידי ASD  14.11.16  שלישי/ שני  לאה פילבר/ מירב גליס 30 מרכז פסג"ה אריאל      
מחנכות חנ"מ ומורות שילוב מתכנית לימודים לתכנית הוראה בחינוך המיוחד – למחנכות ומורות שילוב בחינוך המיוחד  20.11.16  ראשון תמר קלנג/ רונית חצרוני 30 מרכז פסג"ה אריאל
קלינאיות תקשורת  סוגיות בטיפול  30 פרטים ורישום דרך אוניברסיטת אריאל

קורסים של 21 שעות – מיועד למחנכות חינוך מיוחד ומורות שילוב בלבד

להשלמה לצבירת 30 שעות יש לבחור מודולה של 9 שעות
הבחירה נעשית בתהליך הרישום בטופס המקוון

מורות שילוב מתכנית לימודים לתכנית הוראה בחינוך המיוחד – למורות שילוב  20.11.16  ראשון תמר קלנג/ רונית חצרוני 21  מרכז פסג"ה אריאל  הקורס בוטל

מודולות של 9 שעות – מיועד למחנכות חינוך מיוחד ומורות שילוב בלבד

מחנכות+ מורות שילוב ל"ב 21 – מיפוי ובניית תכנית כיתתית  07.05.17  ראשון תמר קלנג  9  מרכז פסג"ה אריאל המודולה בוטלה
מחנכות+ מורות שילוב יישומי מדיה מתקדם-טכנופדגוגיה  07.05.17  ראשון רונית חצרוני  9  מרכז פסג"ה אריאל  המודולה בוטלה