קורסים של 30 שעות

 

אוכלוסיית יעד שם ההשתלמות מועד פתיחה יום בשבוע מרצה שעות מקום ההשתלמות למידע לרישום
מורים חנ"מ אסטרטגיות להפקת משמעות מטקסט  15.10.17  יום ראשון  רונית חצרוני  30  פסג"ה אריאל    registrationIcon
 עובדי מקצועות הבריאות אבחון והתאמת הכלים לעבודה בגישת הקופ coop 17.01.18  יום רביעי  דבי גביר  30  פסג"ה אריאל    registrationIcon
עובדי חנ"מ כישורים חברתיים 18.10.17 יום רביעי דגנית רום וינוגרד/ לאה פילבר 30 פסג"ה אריאל  registrationIcon
עובדי מקצועות , גננות חנ"מ, עו"ה חנ"מ ל"ב 21 - תוכנית הכנה לחיים  יימסר בהמשך יום שני תמר קלנג + ליאורה עזאני 30 פסג"ה אריאל
לעובדי חינוך רגיל, חנ"מ, בכל התחומים יסודי+חט"ב+חט"ע ניתוח התנהגות 22.10.17 ראשון/שני להבית בבאי 30 פסג"ה אריאל    registrationIcon
קדם יסודי גננות חינוך רגיל + חנ"מ

להשלמה ל - 30 שעות יש לבחור מודולה

ניתוח התנהגות  יימסר בהמשך שלישי לילך אלגאלי  21  פסג"ה אריאל    בקרוב