רצפים במתמטיקה חט"ב חט"ע- בניית רצף הוראה במתמטיקה במעבר מחט"ב לחט"ע

הקורס ייתן מענה לאתגרים העומדים בפני המורים למתמטיקה להובלת שיפור ההישגים הלימודיים, והרחבת מעגל המצוינים ולמיצוי היכולות של כל תלמיד ותלמידה.

לרישום 

קהל היעד: מורים למתמטיקה בחטיבה העליונה
היקף הקורס: 30 שעות
יום הקורס: יום ראשון
מועד פתיחה10/12/17 בפסג"ה אריאל
שעות: 16:00-19:30

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: פיתוח מערך שיעור באחד מנושאי שנידונו בהשתלמות על הרצף בחטיבה עליונה / חטיבת ביניים תוך התייחסות לבנק המטרות הנלמד בקורס.

מרצות: תמרה אבישר וסיגל ישראלוב חלף

 

לפרוט המפגשים:

10.12.17, תמרה אבישר' בין השעות 16:15-19:00, מרכז פסג"ה אריאל,  4 ש"ש
הכרת סילבוס התוכנית

31/12/17, תמרה אבישר, 16:00-19:30, פסגה ראש העין, 4 ש"ש
הבנת תפקיד צוות

14/1/18, תמרה אבישר, 16:00-19:30, פסגה אריאל, 4 ש"ש
כרונולוגיה וקבלת משמעויות שונות בתכנית רצפים

28/1/18, תמרה אבישר, 16:00-19:00, מקוון 3 ש"ש
עבודה בבניית רצפים סביב 3 מוקדים: גיאומטריה טכניקה ופונקציות

4/2/18, תמרה אבישר, 15:00-19:30, פסגה ראש העין, 5 ש"ש
מדדים רכים

18/2/18, תמרה אבישר, 16:00-19:30, פסגה ראש העין, 4 ש"ש
בניית מערכי שיעור לצפייה

25/2/18, תמרה אבישר, 16:00-19:30, מקוון 3 ש"ש
העברות שיעורים בבתי הספר

4/3/18, תמרה אבישר, 16:00-19:30, מקוון 3 ש"ש
מפגש סיום