פיתוח מקצועי באנגלית – Promoting English through games and creative activities- למורים בבתי הספר היסודיים

בהשתלמות נלמד כיצד ללמד בצורה חווייתית ואילו כלים יש בידינו להאהיב ולהעשיר את שפת האנגלית אצל תלמידנו, עם דגש על עולם המשחקים.
מטרות התכנית ויעדיה:

  • להכיר את הקשר בין הוראה למידה והערכה
  • לקדם שילוב דרכי הערכה חלופיות תוך הפנמת ההבחנה בין הערכה מעצבת להערכה מסכמת
  • הכרות עם מגוון משחקים כמנוף לעידוד יצירתיות ושיתופיות וכהנעה ללמידה משמעותית
  • פיתוח פעילויות להוראה, למידה, הערכה המשלבות משחוק ומשחק

לפרטים נוספים ולהרשמה לחץ כאן

בברכה,
חני יוסף, מנהלת פסג"ה אריאל
אלה זיני, מדריכה מחוזית לאנגלית, מחוז מרכז
ניבה שטרהל, מנהלת פסג"ה שומרון