מתמטיקה לכיתות א-ב

מעבר לטופס הערכה

 

קורס למורים המלמדים מתמטיקה בכיתות א-ב. במחקרים שונים המציגים את מרכיבי הידע הנדרשים ממורה למתמטיקה נמצא כי  הבסיס הראשוני הנדרש ממורה הוא  ידע  בתחום התוכן . הידע בתחום התוכן  כולל העמקה בתכנים המתמטיים שאותם המורה מלמד והרחבת ידע מתמטי זה  על-ידי זיהוי והבנת הקשרים הקיימים בין הנושאים המתמטיים השונים הנלמדים בתוך כל שכבת גיל ובקשרים שבין הנושאים הנלמדים לאורך כל שלבי  הלמידה בבית הספר היסודי. לצד מרכיב ידע התוכן וכחלק בלתי נפרד ממנו נמצא המרכיב הפדגוגי הכולל:  הכרת תכנית הלימודים,  פדגוגיה הנגזרת מתחום התוכן והתאמות פסיכו דידקטיות לגיל וליכולות הלומד. מרכיבים  אלו ניתן לפתח ולהעצים אצל המורה רק לאחר שרכש את ידע התוכן ההכרחי.

הידע הפדגוגי הנגזר מתחום התוכן הוא  נדבך הכרחי בידע המורה.  לידע פדגוגי קיימים מרכיבים שונים כמו הרחבת האופק המתמטי של המורה, מומחיות בבחירת מטלות, בקיאות בתפיסות שגויות, בחירת ייצוגים מגוונים, ומרכיבים נוספים שהופכים את המורה מבעל ידע בתחום התוכן למורה היודע ללמד מתמטיקה בצורה המיטבית .

קורס זה יעסוק בהכרה מעמיקה של חלק מהתכנים הנלמדים בבית הספר יסודי, תוך  שילוב עקרונות ואסטרטגיות פדגוגיות להוראת הנושאים.

     

להרשמה לקורס א-ב לחץ כאן

קהל היעד:                   מורים המלמדים מתמטיקה בכיתות א-ב

היקף ומבנה הקורס:    30 שעות

מס' מפגשים:               8         

יום הקורס:                   שלישי  

מועד פתיחה:               17.10.2017   

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

רכזת הקורס:               עירית גרשקוביץ

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

  1. להעמיק את הידע המתמטי בנושאים מרכזיים במתמטיקה בתכנית הלימודים לכיתות א-ב: פעולות במספרים טבעיים, מספרים ראשוניים ומספרים פריקים, תכונות של מצולעים שונים, חישוב שטח והקף של מצולעים.
  2. להעמיק את הידע הפדגוגי בנושאים מרכזיים במתמטיקה בתכנית הלימודים לכיתות א-ב: פעולות במספרים טבעיים, מספרים ראשוניים ומספרים פריקים, תכונות של מצולעים שונים, חישוב שטח והקף של מצולעים.

 

 ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

  1. מהות המספר
  2. פעולות במספרים טבעיים: חיבור וחיסור
  3. שאלות מילוליות
  4. מצולעים וגופים
  5. מדידות אורך ושטח

 

פירוט המפגשים:

ייתכנו שינויים בתאריכי מפגשים 

 

מפגש ראשון

תאריך מפגש:              17.10.2017

שעות למידה:               16:00 – 19:15  

סך שעות לצבירה:       4

דרכי למידה במפגש:   סדנא

שם המרצה:                 ד"ר ג'וני אוברמן ומירי גולן

נושאים במפגש:          פיתוח תובנה גאומטרית באמצעות קיפולי נייר: מצולעים וגופים

 

 

מפגש שני

תאריך מפגש:              7.11.2017

שעות למידה:               16:00 – 19:15  

סך שעות לצבירה:        4

דרכי למידה במפגש:   סדנא

שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ

נושאים במפגש:          מהות המספר

 

מפגש שלישי

תאריך מפגש:              5.12.2017

שעות למידה:               16:00 – 18:30  

סך שעות לצבירה:        3

דרכי למידה במפגש:   סדנא

שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ

נושאים במפגש:          רמות חשיבה במתמטיקה

 

  

מפגש רביעי

תאריך מפגש:              2.1.2018

שעות למידה:               16:00 – 19:15  

סך שעות לצבירה:        4

דרכי למידה במפגש:   סדנא

שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ

נושאים במפגש:          פעולות החיבור והחיסור

 

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:              16.1.2018

שעות למידה:               16:00 – 19:15  

סך שעות לצבירה:        4

דרכי למידה במפגש:   סדנא

שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ

נושאים במפגש:          שאלות מילוליות

 

  

מפגש שישי

תאריך מפגש:              06.02.2018

שעות למידה:               16:00 – 19:15  

סך שעות לצבירה:        4

דרכי למידה במפגש:   סדנא

שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ

נושאים במפגש:          מדידות אורך ושטח

 

 

מפגש שביעי

תאריך מפגש:              1.5.2018

שעות למידה:               16:00 – 18:30  

סך שעות לצבירה:        3

דרכי למידה במפגש:   סדנא

שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ

נושאים במפגש:          למידת עמיתים

 

 

מפגש שמיני

תאריך מפגש:              29.5.2018

שעות למידה:               16:00 – 19:15  

סך שעות לצבירה:        4

דרכי למידה במפגש:   סדנא

שם המרצה:                 ד"ר אלעד שגב

נושאים במפגש:          פיתוח יצירתיות במתמטיקה

  

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל.

יש להגיש את המטלה  עד למועד המפגש האחרון בקורס. המנחה יגיש  למרכז הפסג"ה ציונים + 3 מטלות לדוגמא עד כשבוע /שבוע וחצי  לאחר מועד קבלת המטלות לבדיקה

 

בבילוגרפיה:

אהרוני, ר. (2011). חשבון להורים – ספר למבוגרים על מתמטיקה של ילדים. תל-אביב: הוצאת שוקן.

אלכסנדרובה, א. (2004). מתודיקה של הוראת המתמטיקה בבית ספר יסודי. וויטה, מוסקבה (ברוסית).

אילני,ב., אלמוג,נ. (2000). המספרים הטבעיים. מספר חזק , המרכז למתמטיקה מכללת בית-ברל. 20.

בן יהודה, מ., אילני, ב. (2008). פיתוח חשיבה מתמטית בגיל הרך- תיאוריה, מחקר ומעשה בהכשרת מורים, מכון מופ"ת.

ברבש מ', וגורב ד' (2006).  גיאומטריה ועוד, כרך I. אור יהודה: רכס – פרויקטים חינוכיים.

גל, ה. (תשס"ה). המצ"ב מזווית אחרת – מצבי הוראה בעייתיים בגאומטריה. תל אביב: מכון מופ"ת. 377 עמודים.

גריגוריאן (2001). מתמטיקה: תכנית הלימודים הבית ספרית יחד עם ההורים. ניבה, סנט – פטרבורג (ברוסית).

ואן-דורמולן-אברהמי, נ' (עורכת), (1996). תאורית ואן-הילה והוראת הגיאומטריה. הטכניון ומשרד החינוך, התרבות והספורט, חיפה.

ונדורמולן,י., זסלבסקי, א. (1993). פנים רבות להגדרה: המקרה של מחזוריות. על"ה 24, עמודים 5-16. המאמר נמצא בקישור הבא:  http://highmath.haifa.ac.il/data/alim27_38/ale24-pdf/ale24-1.pdf

ויניצקי, ג., לייקין ר. (1996). על הגדרות (שקולות ולא שקולות) ומושג המשיק. על"ה 19, עמודים 69-73. המאמר נמצא בקישור הבא: http://highmath.haifa.ac.il/data/alle1-26/alle19/alle19-12.pdf

נוסדורף-בלוק, מ. (1968). מתודיקה של הוראת החשבון וההנדסה. אוצר המורה: ת"א. חלק א': מושגי המספר והוראת החיבור והחיסור.

עופרן, מ. (2005). שליש לחלק לרבע. רכס: אבן יהודה.

פולמן, ש' (1983). מתמטיקה ללומד המבוגר. יחידות 1, 3, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

פטקין, ד' (1987). הבעייתיות בלמידת מושגים בגאומטריה אוקלידית. בתוך: א' פרידלנדר (עורך), הוראת ההנדסה – אוסף מקורות ופעילויות לשיעורי מתודיקה, המחלקה להוראת המדעים – מכון ויצמן למדע, רחובות, עמ' 7-8.

קופרמן ר. (2010). חומר עזר למנחי השתלמויות למורים במתמטיקה (טיוטה).

תירוש, ח. ברקאי,ר. תירוש, ד. ( 2005). מספרים טבעיים: מחקרים ופעילויות. אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לחינוך.

Baroody, A. J. & Dowker, A. (2003). The Development of Arithmetic Concepts and Skills: Constructing Adaptive Expertise. Erlbaum, Mahwah, New Jersey.

Battista, M. T. (2007). The development of geometric and spatial thinking. In F. K. Lester (Ed.), Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 843-908). Charlotte, NC: Information Age Pub

Davidoff G. P., Lax A., & Olds, C. D. (2001). The Geometry of Numbers (New     Mathematical Library). Washington, DC: MAA

Dehaene, S. (1997). The Number Sense. Oxford Univ. Press, Oxford, UK

Gal, H. & Linchevski, L. (2010). To see or not to see: analyzing difficulties in geometry from the perspective of visual perception. Educational Studies in Mathematics, 74 (2), 163-183.

Van Hiele, P.M. (1986). Structure and insight: A theory of mathematics education, Academic Press: New York.

 Jacobs, H. R. (1996). Geometry: Seeing, Doing, Understanding (2nd  Ed). NY: Freeman and Co.

Serra, M. (2009). Discovering Geometry. An Investigate Approach. California: Key Curriculum Press.

 אודות המרצה

עירית גרשקוביץ, ת.ז. 055549893, מדריכה למתמטיקה במחוז מרכז.