מתמטיקה לכיתות ג-ד

מעבר לטופס הערכה

 

קורס למורים המלמדים מתמטיקה בכיתות ג-ד. במחקרים שונים המציגים את מרכיבי הידע הנדרשים ממורה למתמטיקה נמצא כי  הבסיס הראשוני הנדרש ממורה הוא  ידע  בתחום התוכן . הידע בתחום התוכן  כולל העמקה בתכנים המתמטיים שאותם המורה מלמד והרחבת ידע מתמטי זה  על-ידי זיהוי והבנת הקשרים הקיימים בין הנושאים המתמטיים השונים הנלמדים בתוך כל שכבת גיל ובקשרים שבין הנושאים הנלמדים לאורך כל שלבי  הלמידה בבית הספר היסודי. לצד מרכיב ידע התוכן וכחלק בלתי נפרד ממנו נמצא המרכיב הפדגוגי הכולל:  הכרת תכנית הלימודים,  פדגוגיה הנגזרת מתחום התוכן והתאמות פסיכו דידקטיות לגיל וליכולות הלומד. מרכיבים  אלו ניתן לפתח ולהעצים אצל המורה רק לאחר שרכש את ידע התוכן ההכרחי.

הידע הפדגוגי הנגזר מתחום התוכן הוא  נדבך הכרחי בידע המורה.  לידע פדגוגי קיימים מרכיבים שונים כמו הרחבת האופק המתמטי של המורה, מומחיות בבחירת מטלות, בקיאות בתפיסות שגויות, בחירת ייצוגים מגוונים, ומרכיבים נוספים שהופכים את המורה מבעל ידע בתחום התוכן למורה היודע ללמד מתמטיקה בצורה המיטבית .

קורס זה יעסוק בהכרה מעמיקה של חלק מהתכנים הנלמדים בבית הספר יסודי, תוך  שילוב עקרונות ואסטרטגיות פדגוגיות להוראת הנושאים.

להרשמה לקורס ג-ד לחץ כאן

 

קהל היעד:                   מורים המלמדים מתמטיקה בכיתות ג-ד

היקף ומבנה הקורס:    30 שעות

מס' מפגשים:               8         

יום הקורס:                   שלישי  

מועד פתיחה:               17.10.2017   

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

רכזת הקורס:               עירית גרשקוביץ

 

רציונל:

                       

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. להעמיק את הידע המתמטי בנושאים מרכזיים במתמטיקה בתכנית הלימודים לכיתות ג-ד: פעולות במספרים טבעיים, מספרים ראשוניים ומספרים פריקים, תכונות של מצולעים שונים, חישוב שטח והקף של מצולעים.
 2. להעמיק את הידע הפדגוגי בנושאים מרכזיים במתמטיקה בתכנית הלימודים לכיתות ג-ד: פעולות במספרים טבעיים, מספרים ראשוניים ומספרים פריקים, תכונות של מצולעים שונים, חישוב שטח והקף של מצולעים.

 

 ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 1. פעולות במספרים טבעיים
 2. מספרים ראשוניים ומספרים פריקים
 3. תכונות של מצולעים, יחסי הכלה
 4. חישוב שטח והיקף של מצולעים
 5. גופים

 

  טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה:

כל ההשתלמות מלווה באתר מלווה קורס באמצעות מערכת ההשתלמויות הארצית ה-moodle. במהלך הקורס סביבת ה-moodle תהא פעילה וזמינה לכל אורך הפיתוח המקצועי.  על המרצה לנהל את האתר, ולעורר שיח פעיל לאורך הקורס. מרצים ולומדים הזקוקים להדרכה בנושא יוכלו לקבל הדרכה ממדריכת התקשוב בפסג"ה באריאל דלית סהרון.

 

הגמישות הפדגוגית בפיתוח המקצועי:

בקורס ישולבו מרכיבי הגמישות הפדגוגית בפיתוח המקצועי. הגמישות הפדגוגית מאפשרת "שבירת" המבנה המסורתי של למידה במליאת עובדי הוראה ומרצה. מידע למרצה הפיתוח המקצועי יתבסס על הבניית קהילת למידה. בקהילה יציגו הלומדים את ידיעותיהם ומיומנויותיהם, יפתחו יוזמות ויצירתיות. מטרת "שבירת המבנה" היא לעודד שיח פדגוגי בין עובדי ההוראה במגוון צוותים וקהילות.

 

 

פירוט המפגשים:

ייתכנו שינויים במועדי המפגשים.

 

מפגש ראשון

תאריך מפגש:              17.10.2017

שעות למידה:               16:00 – 19:15  

סך שעות לצבירה:       4

דרכי למידה במפגש:   סדנא

שם המרצה:                 ד"ר ג'וני אוברמן ומירי גולן

נושאים במפגש:          פיתוח תובנה גאומטרית באמצעות קיפולי נייר: מצולעים וגופים

 

 

מפגש שני

תאריך מפגש:              28.11.2017 (במקום התאריכים ה – 21.11  /  14.11  שנקבעו בעבר)

שעות למידה:               16:00 – 19:15  

סך שעות לצבירה:        4

דרכי למידה במפגש:   סדנא

שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ

נושאים במפגש:          מבנה עשרוני

 

 

מפגש שלישי

תאריך מפגש:              5.12.2017

שעות למידה:               16:00 – 18:30  

סך שעות לצבירה:        3

דרכי למידה במפגש:   סדנא

שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ

נושאים במפגש:          רמות חשיבה במתמטיקה

 

 

מפגש רביעי

תאריך מפגש:              26.12.2017

שעות למידה:               16:00 – 19:15  

סך שעות לצבירה:        4

דרכי למידה במפגש:   סדנא

שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ

נושאים במפגש:          פעולות הכפל והחילוק

 

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:              13.2.2018

שעות למידה:               16:00 – 19:15  

סך שעות לצבירה:        4

דרכי למידה במפגש:   סדנא

שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ

נושאים במפגש:          תכונות מספרים: פריקים וראשוניים, סימני התחלקות

 

 

 מפגש שישי

תאריך מפגש:              13.3.2018

שעות למידה:               16:00 – 19:15  

סך שעות לצבירה:        4

דרכי למידה במפגש:   סדנא

שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ

נושאים במפגש:          חישובי שטח והיקף

 

 

מפגש שביעי

תאריך מפגש:              8.5.2018

שעות למידה:               16:00 – 18:30  

סך שעות לצבירה:        3

דרכי למידה במפגש:   סדנא

שם המרצה:                 עירית גרשקוביץ

נושאים במפגש:          למידת עמיתים

 

 

מפגש שמיני

תאריך מפגש:              29.5.2018

שעות למידה:               16:00 – 19:15  

סך שעות לצבירה:        4

דרכי למידה במפגש:   סדנא

שם המרצה:                 ד"ר אלעד שגב

נושאים במפגש:          פיתוח מצויינות במתמטיקה

 

 

פירוט תהליכי הערכה:

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. המטלה הסופית תהא מורכבת ממספר מטלות הניתנות במהלך הקורס והמשקפות את תהליכי ההוראה והלמידה, בהלימה למטרות הקורס, תכניה והמיומנויות המוקנות במהלכה. למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל.

יש להגיש את המטלה  עד למועד המפגש האחרון בקורס. המנחה יגיש  למרכז הפסג"ה ציונים + 3 מטלות לדוגמא עד כשבוע /שבוע וחצי  לאחר מועד קבלת המטלות לבדיקה

 

 1. לחץ או הקש כאן להזנת טקסט. אחוז הציון: לחץ כאן להזנת טקסט.

 

בבילוגרפיה:

 

 1. אהרוני, ר. (2004). החילוק הארוך – אבן בוחן לכמה עקרונות הוראה. מספר חזק 2000, 8, 42-47.
 2. אהרוני, ר. (2011). חשבון להורים – ספר למבוגרים על מתמטיקה של ילדים. תל-אביב: הוצאת שוקן.
 3. אוקסמן, ו. (2000). סימני התחלקות מורחבים. מספר חזק (בית ברל), 19, 37-40.
 4. בן ארי, מ. & רוזנטל, א. (1995). משפחת המרובעים – יחסי מוכלות וקשרים. מספר חזק (בית ברל), 11, 28-32.
 5. גרשקוביץ, ע., הוס, ו. חן, ד. & שפושניק, ק. (2009). סרטוט סכמטי ככלי בפתרון בעיות מתמטיות. מספר חזק 2000, 17, 25-31.
 6. הוך, ל. (2004). מה נעשה עם מספרים ראשוניים בכיתה? מספר חזק 2000, 7, 16-19.
 7. זסלבסקי, א. (2003). החילוק הארוך כמשל. מספר חזק 2000, 6, 38-43.
 8. לב, ח. (2003). כפל – גוון וצבע. מספר חזק 2000, 5, 28-30.
 9. מאונטוויטן, מ. (2004). פירוק והרכבה של מצולעים. מספר חזק 2000, 8, 34-37.
 10. מאור, א. (1990). מפלאי המספרים הראשוניים. מספר חזק (בית ברל), 2, 4-6.
 11. מובשוביץ-הדר, נ. וסינימקי, א. (2013). האם אפשר בלי שברים פשוטים? לא, אבל…. חלק א: העשרוניים כנתיב להבנת השבר הפשוט. מספר חזק 2000, 24, 21-2 http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue24/parts1.pdf
 12. מובשוביץ-הדר, נ. וסינימקי, א. (2013). האם אפשר בלי שברים פשוטים? לא, אבל…. חלק ב: הצעה להקדמת ההוראה של המספר העשרוני לפני השבר הפשוט. מספר חזק 2000, 24, 29-40. http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue24/parts2.pdf
 13. עופרן, מ. (2005). שליש לחלק לרבע – המחשבה שמאחורי החישוב. אבן יהודה: הוצאת רכס.
 14. צמיר, פ. וברקאי, ר. (2005). שימוש בשגיאות בהוראת המתמטיקה: תיאוריה ויישום. תל אביב: הוצאת רמות.
 15. Harrell, M. E., & Slavens, D. R. (2009). Using Base-Ten Block Diagrams for Divisibility Tests. Teaching Children Mathematics, 15(6), 370-378. תרגום לעברית באתר מרכז המורים http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article94.pdf
 16. Pace, M. H., & Ortiz, E. (2016). Get the Goof!. Teaching Children Mathematics, 23(3), 138-144. תרגום לעברית באתר מרכז המורים:     http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article121.pdf
 17. Schultz, J. E. (1991). Area Models–Spanning the Mathematics of Grades 3-9. The Arithmetic Teacher, 39(2), 42. תרגום לעברית ולערבית באתר מרכז המורים, ופעילויות בעקבות המאמר:     http://ymath.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=895%3Atranslated-article43&catid=23%3Aarticles&Itemid=1