"תיבת נוח" – מודל שיתופי (צוותים חינוכיים וקלינאיות תקשורת) להוראה וטיפול בשפה ותקשורת באוכלוסיות המורכבות

לרישום 

קהל היעד:  צוותים חינוכיים וקלינאיות תקשורת במסגרות חנ"מ– אוכלוסיות המורכבות-מחוז מרכז ( מורה/גננת וקל"ת מכל מסגרת)
היקף ומבנה הקורס:  30 שעות
מס' מפגשים: 10
יום הקורס:  ימי שני    (מפגש אחרון ביום רביעי)
מקום ההשתלמות: בי"ס נאות אילנה –ראש העין. 2 מפגשים במשרד החינוך
מועד פתיחה:    16/10/17
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

אודות המרצים:

מרים אוחיון,  קלינאית תקשורת
יערה גרינשטיין, מדריכה ארצית אגף חנ"מ- קלינאית תקשורת
אילנה קלר,  מדריכה ארצית אגף חנ"מ
מלי יצחק, מנהלת מתי"א

 

רציונל: (פסקה העוסקת במושגים ועקרונות מרכזיים המאפיינים את תחום הדעת – יש לעגן את המידע במקורות ביבליוגרפים)

במסגרת קידום למידה משמעותית והתפתחות מקצועית בתחום שפה ותקשורת, אנו פותחות השתלמות המתמקדת בקידום הישגי לומדים בעלי תפקודים קוגניטיביים מורכבים.

ההשתלמות תהווה פיתוח מקצועי עבור שתי קהילות מקצועיות: קלינאיות תקשורת וצוותי חינוך בשפה.

מטרת ההשתלמות-  הטמעת המודל השיתופי שהתגבש באגף החינוך המיוחד הכולל תהליכי הערכה, הוראה ולמידה בתחום שפה ותקשורת.  במהלך ההשתלמות הצוותים יכירו את מסמכי המדיניות המעודכנים, כלי הערכה ותכנון לימודים ויתנסו ביישום המודל השיתופי.

 

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 • הטמעת המודל השיתופי להוראה וטיפול בשפה ותקשורת והכרות עם מסמכי המדיניות הנלווים.
 • הקניית ידע תיאורטי עדכני בנושא הוראה וטיפול בשפה ותקשורת לתלמידים עם לקויות מרכבות.
 • הכרות והתנסות עם כלים להערכה ולתכנון לימודים בשפה ותקשורת.

 

ראשי פרקים עיקריים:

 • הכרת מסמכי מדניות  של האגף חינוך מיוחד בתחום הכשירות התקשורתית : המודל  האקולוגי, המודל השיתופי ומסמך המדיניות.
 • היבטים בהתפתחות השפה והכרות עם פרק "האזנה ודיבור" המעודכן מתוך המדרך היישומי.
 • מודלים להתערבות  ועבודה ב-co
 • הערכה של כשירות תקשורתית ובניית פרופיל תלמיד

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

16/10/17         15:30-18:00
הכרת מסמכי מדניות: המודל  האקולוגי, המודל השיתופי ומסמך המדיניות.
הרצאה וסדנא   אילנה קלר

 

מפגש שני

30/10/17         15:30-18:45
א. היבטים בהתפתחות השפה
ב. הכרות עם פרק "האזנה ודיבור" המעודכן.
הרצאה וסדנא  יערה גרינשטיין

 

מפגש שלישי

13/11/17         15:30-18:00
מודלים להתערבות/ עבודה ב – co.
הרצאה וסדנא מלי יצחק

 

מפגש רביעי

27/11/17         15:30-18:00
הערכה של כשירות תקשורתית:
א.         תצפית אקולוגית בהלימה לפרק "האזנה ודיבור"
ב.         מיפוי תקשורתי
הרצאה וסדנא   מרים אוחיון

 

מפגש חמישי

11/12/17         15:30-18:00
איסוף מידע על תלמיד
(תצפית אקולוגית מחנכת וקל"ת). יישום במרחב החינוכי.
הרצאה: עינת פולק

 

מפגש שישי – מפגש בלמידה מרחוק

25/12/17         15:30-18:00
היבטים טכנולוגיים בהוראה (תת"ח ותקשוב)
הרצאה: מרים אוחיון

 

מפגש שביעי

8/1/18             15:30-18:00
בניית פרופיל תלמיד משותף וקביעת יעדים לתל"א, באמצעות ההישגים הנדרשים המעודכנים.
הרצאה וסדנא   מרים אוחיון

 

מפגש שמיני

22/1/18           15:30-18:00
בניית תוכנית התערבות משותפת
הנחייה אישית   מרים אוחיון

 

מפגש תשיעי

12/2/18           15:30-18:00
מפגש סיכום- הצגת תוצרים
הרצאה מרים אוחיון

 

מפגש עשירי

9/5/18  יום ד', יום עין ארצי- הצגת תוצרים ותובנות

רכיבים בהערכה:

 • הצגת תיאור מקרה הכולל הערכה, בניית פרופיל, מיפוי אישי וכיתתי, קביעת יעד מרכזי לילד ואחריות לביצוע. יש לשלב רקע תיאורטי בתהליך העבודה.  מומלץ  להתבסס על עדות מצולמת של תפקוד תלמיד.                                     22/1/18           60%
 • בניית  סדירויות למודל שיתופי יישומי בביה"ס/גן                      12/2/18           30%
 • כתיבת רפלקציה אישית  על תהליך העבודה המשותף              9/5/18             10%

 

ביבליוגרפיה מומלצת:

 1. בלום – קולקה, ש. הוק – טגליכט, ד. (תשס"ג). " שיח עמיתים בגן: סוגות ואוריינות", בתוך: קליין, פ., גבעון, ד. (עורכות) שפה, למידה ואוריינות בגיל הרך.הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב (עמ'105 – 133).
 2. דרומי א. ושותפיה (2009). תקשורת ושפה בגיל הרך. משרד החינוך והתרבות והספורט, האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים.
 3. דרומי, א., רינגוולד ד., פרימרמן ד., בר לב ח. "שלבים בהתפתחות שפה". באתר אינטרנט "מקום מיוחד".
 4. מנולסון, א. (1992). לשיחה דרושים שניים.מדריך להורים כיצד לסייע לילדים לתקשר. הוצאת מרכז האנן, טורונטו –אונטריו (עמ' 33 – 68).
 5. ניומן, ש. התפתחות קוגניטיבית (פרק 3 -53 עד 96). צעדים קטנים קדימה. הוצאת אח.
 6. מדריך יישומי להטמעת החינוך הלשוני בחינוך המיוחד, משרד החינוך (2007).
 7. צור, ב. ושותפיה (2012). פרק 2, מודלים המסבירים רכישת השפה אצל ילדים (65-68). והילד אומר. הוצאת תמה. מכון מופ"ת.
 8. צור, ב. ושותפיה (2012). פרק 3, השפה והדיבור בשלב קדם מילי. והילד אומר. הוצאת תמה. מכון מופ"ת.
 9. קרייזר ו. (1999). ליקוי שפה מה הוא? אוריינות הלכה ומעשה.
 10. רום א. ושותפיה (2009). "שפה וקוץ בה", כרך א. מכון מופ"ת, תל אביב. (עמ' 310 – 315).
 11. רום, א.(2003). טיפוח והעשרה של שפתם של ילדים. ספר ילד מה הוא אומר? על התפתחות שפה אצל ילדים. הוצאת מכון מופ"ת.
 12. רום א. (2012). והילד אומר.
 13. תשתית לקראת קריאה וכתיבה, משרד החינוך (2007).
 14. MacWhinney, Fletcher (1995). Schank, R.C.(1986). Explanation Patterns Understanding mechanically and Creatively.Hillsdale,NJ:Erlbaum.