הכנה לחיים –ל"ב 21 – ימי ג' בין השעות 16:00-18:30 – לעובדי החינוך המיוחד בכל שכבות הגיל

לטופס משוב לחץ כאן

 

 

 

 

 

 

 

ההשתלמות מיועדת לכל עובדי החינוך המיוחד הן בגנים והן בבתי הספר. תפקיד החינוך הוא ללמד את הילד לחשוב  ולא ללמדו מה לחשוב   (ג'ון דיואי). מודל איכות החיים אשר מוביל את התפיסה החינוכית בעשורים האחרונים מחייב שינוי בדרך ההוראה. אימוץ דרך ההוראה של ל"ב 21 כחלק מתוכנית הליבה של משרד החינוך מעודד פיתוח לומדים אוטונומיים המסוגלים להשתתף ולהיות חלק מהחברה. התוכנית מאפשרת תחושת שליטה רבה יותר של היחיד על חייו, יכולת לבחור ולייצג את עצמו, לפתח קשרים חברתיים ויחסים בינאישיים משמעותיים ותחושת מימוש העצמי המובילים לשיפור איכות החיים.

התוכנית מאפשרת לתלמידים למידה מתוך התנסות וחיבור לחוויה אישית בקונטקסט חברתי, התלמידים רוכשים מיומנויות שיח ותוך כך מגלים מודעות לרגשות ותחושות הזולת.

במודל ההוראה ל"ב 21 תהליך ההפנמה הופך את הידע הנרכש למרכיב באישיותו של הלומד ותכני הלמידה הם פרקטיים, רלוונטיים ואותנטיים לאוכלוסיית התלמידים הנגזרים מעשרת תחומי הכנה לחיים.

ההשתלמות באה לתת מענה לעובדים במסגרות השונות במטרה לעבוד על פי מודל ההפנמה בתהליכי למידה בכיתות ובגני החינוך המיוחד, בהתייחס לנושאים השונים-תוך נגיעה וחיבור לעשייה בשטח.

לרישום  

 

רציונל:

יחסים חברתיים משמעותיים ביותר כבר מגיל צעיר ומקבלים חשיבות הולכת וגוברת ככל שהילדים גדלים. הילד נדרש לתפקד בחברה עם בני גילו באופן יומיומי החל משלב המעון ועד בכלל. תפקוד משתלב מצריך מיומנויות חברתיות רבות – היכולת לזהות סימנים והבעות אצל האחר , לקרוא נכון ולנתח מצבים חברתיים, ליצור קשר, לדעת לשחק ביחד, לשמור על קשר, להיות אמפטי ועוד. העדר מיומנויות חברתיות  גורם לקשיים של הילד בהשתלבות עם בני גילו, כאשר מיומנויות חברתיות יעילות משפיעות על הסתגלות חברתית מוצלחת בעתיד.

במסגרת הקורס יוקנו כלים לזיהוי קשיים במיומנויות חברתיות ולעזור  לילדים ליישמם בשדה החברתי והתמודדות מול קושי חברתי. זיהוי מקור הקושי החברתי. הכרות מעמיקה עם העולם והצרכים החברתיים של הילד החלש חברתית. (דחיה, חרם, בריונות, קורבנות, קריאת מפה חברתית שגויה) מתן כלים יישומים ואופרטיביים לעבודה עם אוכלוסייה זו.

פירוט המפגשים

מפגש ראשון – 24.10.17

לשם מה? איכות חיים ואוטונומיה – התפיסה הרעיונית העומדת בבסיס תכנית ל"ב 21

מה? התכנים והתאמתם בתוכניות "הכנה לחיים".

 

מפגש שני 7.11.17

איך? דרך ההוראה -מודל "מעגל ההפנמה" (רייטר, 1997).

שלוש הרמות של ההתנהגות החברתית, עיקרון הבחירה, המשפחה והקהילה. מרצה:  תמר קלנג .     הרצאה + סדנה

 

מפגש שלישי     21.11.17     

למידה+ התנסות בכתיבה תוכנית בשלוש רמות התנהגות, העלאת דילמות מתוך השטח תוך התייחסות למוקד העב' ולצורכי התלמידים בכיתות. מרצה:  תמר קלנג .     הרצאה + סדנה

 

מפגש רביעי    5.12.17

התנסות בכתיבת תוכנית ומעגל הפנמה, חיבור לרציונל לבחירת הנושא.  מרצה:  תמר קלנג .    .

 

מפגש חמישי    26.12.17  

ייצוג עצמי . מהו ייצוג עצמי, רכיביו, איך מסנגרים ביעילות? המודל של יואן. מרצה:  תמר קלנג .     הרצאה + סדנה

 

מפגש שישי   9.1.18

בניית יחידת הוראה באחד מתחומי ההכנה לחיים וקישורה לתלב"ס ולתלג"ן.

 

מפגש שביעי  א. אסנכוני 23.1.18

במת דיון להצגת תוצרי ההשתלמות – יחידות ההוראה  (למידת עמיתים). מרצה:  תמר קלנג א.אסנכוני ( מטלה באתר)

 

מפגש שמיני  6.2.18

תפקודים ניהוליים – מודלים ותהליכי התפתחות. מרצה:  ליאורה עזני הרצאה + סדנה

 

מפגש תשיעי  27.2.18

קשיים בתפקודים ניהוליים טיפול וגישות התערבות. מרצה:  ליאורה עזני הרצאה + סדנה

 

מפגש עשירי    13.3.18  

תיאורי מקרה- דוגמאות מהשטח מגיל הגן ועד בי"ס יסודי. מרצה:  ליאורה עזני הרצאה + סדנה

 

פירוט רכיבי הערכה (מטלת הסיכום)
כתיבת תוכנית הוראה באחד מתחומי הכנה לחיים עפ"י עקרונות מודל מעגל ההפנמה.

 1. בחרו "שדה פעולה" וזהו את התחום בו תרצו להציג שינוי.
 2. חברו תוכנית הוראה באחד מתחומי הכנה לחיים. הביאו לידי ביטוי את העקרונות שהוצגו בהשתלמות.
 3. תארו את אוכלוסיית היעד– אוכלוסיית הכיתה לה מיועדת התוכנית, מאפיינים וצרכים. התייחסו הן לתלמיד הבודד והן לקבוצה.
 4. כתבו רציונאל לבחירת הנושא– תוך קישור לצרכי האוכלוסייה, התאמה לתוכניות ליב"ה, והתאמה גילאית.
 5. ציינו את מטרות התוכנית, תתי-מטרות ויעדים.
 6. צרפו את מפת תוכנית– שלושת הרמות להתנהגות חברתית וארבעת התנאים להצלחתה.
 7. בנו מעגלי הפנמה – מעגלים הכוללים את כל הרכיבים עפ"י היעדים השונים.
 8. קבעו סטנדרטים להערכת התוכנית– התייחסו לכיתה כקבוצה ו/או לתלמידים באופן אישי.
 9. תעדו את "מעגלי הפנמה".
 • הוסיפי אות קולכם האישי, – תוך התייחסות רפלקטיבית להתאמת התכנית לאוכלוסייה, למטרות ההוראה של הכיתה, ולשינויים שזיהיתם בדפוסי ההוראה שלכם.
 • יש לצרף לעבודה סקירה תיאורטית ולציין מקורות בהתאם לכללים של כתיבה אקדמית.