גננות בראשית דרכן (30 שעות) ימי ראשון 17:00-19:30

לרישום 

קהל היעד: גננות בעלות וותק 1-7
היקף הקורס: 30 שעות
יום הקורס: יום ראשון
מועד פתיחה: 1.10.17
שעות: 17:00-19:30

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה.
מרצה: תחיה חלילי, מדריכה פדגוגית בגנים

 

 

רציונל:
עבודתה של  הגננת בשנתה הראשונה בגן הילדים מתפרשת על זירות תפקוד שונות במוסד ומחוצה לו. בצד הידע הדרוש לגננת בתחומי הדעת ובפדגוגיה, תפקידיה השונים מחייבים התמודדות מאתגרת עם ההוויה והתרבות הגנית, ועם גורמים נוספים כגון:  ילדים בגן, הורים, רשות מקומית ומשרד החינוך.  קיימת חשיבות להבטיח שהגננת בראשית הדרך תתמודד בהצלחה עם מכלול הציפיות והאתגרים על-מנת להיות גננת איכותית ומקצועית הזוכה להכרה על תפקודה בגן.
מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:
• תמיכה והעצמה בפיתוח האסרטיביות בהתמודדות עם אתגרי ההוראה והחינוך בגן הילדים
• תמיכה והעצמה בפיתוח דרכים וכלים לפתרון בעיות בגן הילדים
• סיוע ותמיכה בעיבוד ניסיונותיה וחוויותיה של הגננת בראשית דרכה בהוראה בגן הילדים
• סיוע ותמיכה בשכלול כישורי ההוראה באמצעות תהליכים רפלקטיביים

ראשי פרקים עיקריים:
• מה זה להיות גננת?
• עיצוב חלל הגן והשפעתו על הלמידה החווייתית.
• איך ילדים לומדים? דרכי פעולה של מחנכים ניהול מפגש , עבודה בקבוצה קטנה, תכנון והערכה
• ניהול החיים החברתיים בגן
• תקשורת בין אישית עם הורים ועם צוות הגן

ההשתלמות מלווה באתר מלווה קורס באמצעות מערכת ההשתלמויות הארצית ה-moodle. במהלך הקורס סביבת ה-moodle תהא פעילה וזמינה לכל אורך הפיתוח המקצועי.

תאריכי מפגשים:

1.10.17        17:00-19:00     להיות גננת- פתיחה והכרות. תיאום ציפיות, זיהוי צרכים, תיק ניהול ג
22.10.17      17:00-19:00     עבודת צוות ותכניות עבודה. הכרת תכניות הליבה של גן הילדים
19.11.17      17:00-19:30      תכניות עבודה – לו"ז שבועי / יומי
24.12.17      17:00-19:30      איתור ומיפוי ילדי הגן  – לקראת ועדות שילוב ושיחות עם הורים
14.1.18        17:00-19:30      עקרונות העבודה בקבוצה קטנה ושיחות אישיות
11.2.18        17:00-19:30       אקלים גן מיטבי – משמעת וגבולות
11.3.18        17:00-19:30      הגשת חומרים
8.4.18          17:00-19:30      ארגון הסביבה החינוכית
29.4.18        17:00-19:30      למידה מתווכת
13.5.18        17:00-19:30      סיכום ופרידה למידה מהצלחות

 

סוג הרכיב להערכה
מטלה מס' 1:   תכנית עבודה שבועית- להגשה במודל עד ה 24/12/17.  הציגי ותכנני  תכנית עבודה שבועית – פדגוגית ומנהלתית. תכנית העבודה תהיה מבוססת יעדים על פי תכניות הלימודים בתחומי הליבה השונים. התכנית תתבסס על הפורמט הנלמד בהשתלמות

מטלה מס' 2: מיפוי – שאלון לוועדת שילוב /השמה- להגשה במודל עד ה 14/1/18 מלאי שאלון של ועדת שילוב/השמה של אחד מילדי הגן ושלחי ללא ציון שם הילד/ה. היעזרי בחוברת "מבטים"

מטלה מס 3: פעילות בקבוצה קטנה- להגשה במודל עד ה 11/2/18 1.תעדי פעילות עבודה בקבוצה קטנה.   צייני את הפרטים הבאים : שעת תחילת הפעילות, התחלת הפעילות , גוף הפעילות וסיכום הפעילות, שעת סיום הפעילות. 2.מהם העקרונות של עבודה בקבוצה קטנה? 3. כתבי מהם העקרונות, היעדים והמטרות  שליוו אותך בפעילות?  צרפי דוגמאות, יש להוסיף תמונות.

מטלה מס' 4: סיכום ורפלקציה- להגשה במודל עד ה 13.5.18 1.כיצד את מסכמת את שנת הלימודים? עמדות תובנות מחשבות ותפיסות שגיבשת במהלך השנה. 2.צייני 3 כלים שלקחת מתוך ההשתלמות ואיך באו לידי שימוש במהלך השנה. 3.מה היית מגדירה כהצלחה השנה? מה היה בך שאיפשר לכך לקרות? 4.מה תרצי לשנות/לשפר ולשמר לשנה הבאה?

 

ביבליוגרפיה מומלצת: