כלים דיגיטליים לשימוש בהוראה (30 שעות) ימי רביעי בין השעות 16:30-19:00-הקורס לא ייפתח בגלל מיעוט משתלמים

טכנולוגיות מידע הם חלק מכלי העבודה של המורה בשלבים השונים של עבודתו: בתכנון הוראה למידה, בביצוע ובהערכה. כלים אלו מאפשרים לעובד ההוראה התמודדות עם עומס ומגוון של מידע לעבודתו. טכנולוגיות המידע מתחדשות כל הזמן. חידושים אלו מהווים מהווים מדרגה בהתפתחות הכלים. קורס זה מציע שימושים מגווים לכלים הזמינים בכל מחשב.

 

קהל היעד:                   עובדי הוראה
היקף ומבנה הקורס:    30 שעות
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:                   רביעי
מועד פתיחה:               18.10.2017
מרצה:                          שי אשכנזי, מדריך מומחה בכלי טכנולוגים בהוראה
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות
קורס מבוסס מתווה: 2726

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 • לשלב באופן מיטבי מגוון כלים דיגיטליים לקידום הוראה משמעותית ולמידה פעילה
 • להכיר את מיומנויות המאה ה21 ואת אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית המיושמות בעת שילוב כלים דיגיטליים בפדגוגיה

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 • הכרות והתנסות בהפעלת מגוון כלים שיתופיים מקוונים ויישומונים – כונן ענן
 • הכרות עם גיליון אלקטרוני
 • הכרות עם כלי כתיבה מתקדמים
 • יצירת מצגות מפעילות- בכיתה ובגן

טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה:

כל ההשתלמות מלווה באתר מלווה קורס באמצעות מערכת ההשתלמויות הארצית ה-moodle. במהלך הקורס סביבת ה-moodle תהא פעילה וזמינה לכל אורך הפיתוח המקצועי.

 

ההשתלמות מיועדת לבעלי ניסיון קודם בעבודה סביב עם כלים טכנולוגיים

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון

תאריך מפגש:              18.10.2017

שעות למידה:               16:30-19:00  

סך שעות לצבירה:       3

דרכי למידה במפגש:   הרצאה והתנסות

שם המרצה:                 שי אשכנזי

נושאים במפגש:          הכרות עם כונן, פתיחת תיקיות וקבצים, העלאת קבצים ושיתופם, ניהול אחסון

 

 

מפגש שני

תאריך מפגש:              01.11.2017

שעות למידה:               16:30-19:00  

סך שעות לצבירה:        3

דרכי למידה במפגש:   הרצאה והתנסות

שם המרצה:                 שי אשכנזי

נושאים במפגש:          יצירת מסמכים ומצגות שיתופיות

 

 

מפגש שלישי

תאריך מפגש:              15.11.2017

שעות למידה:               16:30-19:00  

סך שעות לצבירה:        3

דרכי למידה במפגש:   הרצאה, סדנא

שם המרצה:                 שי אשכנזי

נושאים במפגש:          יצירת טפסים

 

 

 

מפגש רביעי

תאריך מפגש:              29.11.2017

שעות למידה:               16:30-19:00  

סך שעות לצבירה:        3

דרכי למידה במפגש:   הרצאה, סדנא

שם המרצה:                 שי אשכנזי

נושאים במפגש:          כתיבה מתקדמת ב – WORD

 

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:              06.12.2017

שעות למידה:               16:30-19:00  

סך שעות לצבירה:        3

דרכי למידה במפגש:   הרצאה, סדנא

שם המרצה:                 שי אשכנזי

נושאים במפגש:          אקסל – ניהול מידע, מיון וסינון

 

 

מפגש שישי

תאריך מפגש:              10.01.2018

שעות למידה:               16:30-19:00  

סך שעות לצבירה:        3

דרכי למידה במפגש:   הרצאה, סדנא

שם המרצה:                 שי אשכנזי

נושאים במפגש:          אקסל- חישובים וגרפים

 

מפגש שביעי

תאריך מפגש:              24.01.2018

שעות למידה:               16:30-19:00  

סך שעות לצבירה:        3

דרכי למידה במפגש:   הרצאה, סדנא

שם המרצה:                 שי אשכנזי

נושאים במפגש:          הכנת מצגות מפעילות

 

מפגש שמיני

תאריך מפגש:              07.02.2018

שעות למידה:               16:30-19:00  

סך שעות לצבירה:        3

דרכי למידה במפגש:   הרצאה, סדנא

שם המרצה:                 שי אשכנזי

נושאים במפגש:          הכנת מצגות המשלבות וידאו ושמע

 

 

מפגש תשיעי

תאריך מפגש:              21.02.2018

שעות למידה:               16:30-19:00  

סך שעות לצבירה:        3

דרכי למידה במפגש:   הרצאה, סדנא

שם המרצה:                 שי אשכנזי

נושאים במפגש:          חידושים בפואר פוינט-גרסה חדשה

 

 

מפגש עשירי

תאריך מפגש:              07.03.2018

שעות למידה:               16:30-19:00  

סך שעות לצבירה:        3

דרכי למידה במפגש:   הרצאה, סדנא

שם המרצה:                 שי אשכנזי

נושאים במפגש:          יצירת סרטונים ואנימציה

 

פירוט תהליכי הערכה:

משעור לשעור יציגו הלומדים שימוש בכלים שלמדו. 

יש להגיש למרצה את תיק התרגילים בקובץ אחד.

 

 1. ארגון כונן ענן – תמונה לפני, אחרי   אחוז הציון: 20%
 2. מסמך WORD- לפני ואחרי            אחוז הציון: 20%
 3. ארגון מידע באקסל- לפני ואחרי       אחוז הציון: 20%
 4. טופס מקוון                                  אחוז הציון: 10%
 5. מצגת מפעילה                             אחוז הציון: 20%
 6. רפלקציה על הקורס                      אחוז הציון: 10%

 

בבילוגרפיה:

 

תכנית התקשוב של משרד החינוך 

ד"ר אברום רותם, 2008, אפיון טכנולוגיה עדכנית כסוכן השינוי של המורה המקוון

יעל קלי, תמר ענבל-שמיר, 2008  הוראה מתוקשבת – דרך חיים או מעמסה למורה? אפיון הקצוות של טווח העשייה המתוקשבת של מורים

מדריכים דיגיטלים ברשת האינטרנט