מודולה-תפקודי לומד ומיומנויות המאה ה-21 (9 שעות) ימי רביעי בין השעות 16:30-19:00 – הרישום הסתיים

"מטבע הדברים העוסקים במלאכת החינוך מכוונים מאמציהם להשבחת מעשה ההוראה –למידה-הערכה. איש החינוך תר כל העת אחר דרכים באמצעותן יעלה בידו להגיע אל ליבם ואל מוחם של הלומדים".(מתוך דבריו של אריאל לוי, מנהל המינהל הפדגוגי באוגדן אל למידה משמעותית, 2015).

קהל היעד: גננות
היקף המודולה: 9 שעות
יום המודולה: רביעי
מועד פתיחה: 21.02.18
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
מרצה: חנה מאזוז,  M.A בחינוך לגיל הרך. לשעבר מדריכה ארצית ומחוזית בתחום השפה במשרד החינוך. מפקחת(בדימוס) על גני ילדים במשרד החינוך.

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

תפקודי הלומד כבסיס ללמידה פעילה בכיתה הטרוגנית למידת עמיתים  ניתוח מגוון שיטות ודרכים ללמידה פעילה בכיתה לשילוב 6 תפקודי הלומד.

ראשי פרקים עיקריים:

  • תפקודי לומד ומיומנויות המאה ה21 כבסיס  ללמידה
  • תפקודים בתחום החושי תנועתי באמצעות צליל צבע וצורה-שילוב המשחק בהוראה
  • תפקודים בתחום המטה קוגנטיבי .ביצוע תהליכים רפלקטיביים על הלמידה

פירוט המפגשים:

  1. 21.2.18, תפקודי לומד כבסיס  ללמידה
  2. 7.03.18, תפקודים בתחום החושי תנועתי באמצעות צליל צבע וצורה-שילוב המשחק בהוראה
  3. 11.04.18 (במקום ה-21.03.18 שבוטל)  תפקודים בתחום המטה קוגנטיבי .ביצוע תהליכים רפלקטיביים על הלמידה