קורס 'שורשים בעברית' למורים המלמדים בכיתות ג'-ו'  

לטופס רישום registrationIcon

קורס זה נועד להעשיר את הידע המקצועי וללוות את המורה בפעילות היומיומית המתקיימת בכיתות. תוכנית הקורס מותאמת ללוח השנה הבית ספרי ומאפשרת למורה להשתייך לקהילה מקצועית תומכת.
20% מתכני המפגשים יקבע בשיתוף עם המשתלמות.

במפגשים יוצגו עקרונות מנחים ואחר כך תהיה העמקה על פי שכבות גיל.

 הקורס יעסוק בנושאים הבאים:

 • תכנון למידה בהדגשים שפתיים: תכנון שנתי ובניית יחידות הוראה
 • היענות לשונות הקיימת בכיתות – כיצד נותנים מענה לקבוצות השונות הקיימות בכיתות?
 • תהליכי הוראה- למידה – הערכה וחלופות בהערכת הישגי לומדים בשפה
 • קידום ארבעת אופנות השפה
 • הסביבה הלימודית כתומכת בקידום הישגי לומדים בשפה
 • תפקידו של ספר הקריאה בחינוך הלשוני.

מבנה הקורס:

18 ש"ש קבועות

 • 4 מפגשים בפועל בפסג"ה (3X4=12 שעות)
 • 2 מפגשים א-סינכרוניים (2X3=6 שעות)

12 ש"ש במסגרת מודולה אחת לבחירה. מודולה מורכבת מ:

  • 3 מפגשים בפועל בפסג"ה (3X3=9 שעות)
  • 1 מפגשים א-סינכרוני (1X3=3 שעות)

רשימת המודולות לבחירה (מידע מפורט בהמשך)

 • אשנב לשירה (הלימודים יתקיימו בימי שני)
 • קופסאות בריחה (הלימודים יתקיימו בימי רביעי)
 • 'כתיבה חזותית' (הלימודים יתקיימו בימי שלישי)
 • הפלייבק בשרות השפה (הלימודים יתקיימו בימי שלישי)
 • רכזת העברית כמובילת תחום דעת (הלימודים יתקיימו בימי שני)
 • שילוב המשחק בהוראת העברית (יום הלימודים יימסר בהמשך)

 

מידע אודות המודולות

אשנב לשירה
מודולה ייחודית המאפשרת למורים להרחיב את הידע על שירה לילדים וכיצד ניתן להנגיש את השירה ולשלב פרויקטים קהילתיים בהוראת השפה.  במודולה זו נכיר משוררים שכותבים לילדים ואת מאפייני שירתם וכן נעסוק במודלים שונים להוראת השירה בכיתות.המודולה מיועדת למורים המלמדים בכיתות ג'-ו'.
המודולה תתקיים בימי שני.

 

קופסאות בריחה
המודולה תחשוף בפני המורים פדגוגיות עדכניות וחדשניות המאפשרות מתן מענה לדרישות תכנית הלימודים בחינוך לשוני ויעוררו עניין ויפתחו הנעה (מוטיבציה) ללמידה אצל התלמידים.
המודולה מיועדת למורים המלמדים בכיתות א'-ו'.
המודולה תתקיים בימי רביעי.

 

תאטרון הפלייבק בהוראת השפה
תאטרון פלייבק הוא מבוסס על אימפרוביזציה ומשתף את הקהל בהופעה. בקורס נכיר ונתנסה בכלים ייחודיים מתחום התאטרון ונבדוק כיצד כלים אלו יכולים לשרת את הוראת העברית בכיתות.
המודולה מיועדת למורים המלמדים בכיתות א'-ו'.
המודולה תתקיים בימי שלישי

 

"כתיבה חזותית"
המודולה חושפת את המורים לכלים עדכניים וחדשניים (וחלקם מתוקשבים) בתחום ארגון המידע והפצתו. המודולה מיועדת למורים המלמדים בכיתות ד'-ו'.
המודולה תתקיים בימי שלישי

 

שילוב המשחק בהוראת העברית
המודולה תחשוף בפני המורים את האפשרות לשלב משחקים לימודיים בהוראת העברית. המורים יכינו משחקים המיועדים לשכבת הגיל ויתנסו בפעילות בכיתות עם המשחקים.המודולה מיועדת למורים המלמדים בכיתות א'-ו'.
יום הלימודים ייתפרסם בהמשך

 

רכזת (העברית) כמובילת תחום דעת
שימו לב: מודולה זו פתוחה רק בפני רכזות העברית!
במפגשים נדון בתפקיד רכזת העברית בבית הספר ובכלים לארגון וטיוב הוראת השפה בכיתות. תכני המפגשים  יקבעו על פי צרכי הרכזות שישתתפו במפגשים.
המודולה תתקיים בימי שני

לטופס רישום registrationIcon