מודולה – פיתוח המשחק הסוציו דרמטי בגן הילדים (9 שעות)-ימי שלישי בין השעות 16:30-19:00 – הרישום הסתיים

"המשחק הוא יסוד אוניברסאלי והוא השייך לתחום הבריאות; משחק מסייע לגדילה ולפיכך לבריאות" ( ויניקוט, משחק ומציאות 1971)

מחקרים מעידים שמשחק סוציו דרמטי מסייע רבות לפיתוח הרגשי, החברתי והאינטלקואלי של הילדים ואף מציין שלב חיוני ומשמעותי בהתפתחותם. מחקרים נוספים ותיאוריות שונות מדברים על מקומה ואופני התיווך של הגננת כמי שיכולה לסייע ולעורר את הילדים לסוג משחק זה. מפגשי המודולה יתמקדו במתן כלים מתקדמים בתיאטרון בכלל ובמשחק הסוציודרמטי בפרט במסגרת תהליך קבוצתי וייחודי שיותאם לקבוצת גננות ויתרחש תוך כדי חוויה יצירתית, מקורית ומעמיקה. במסגרת המפגשים ייחשפו הגננות למושגים ויסודות מרכזיים של המשחק הסוציודרמטי. מפגשי המודולה יעניקו פלטפורמה להתנסות מעשית ומשחקית בפועל, בהם ילמדו הגננות כיצד לתצפת, לזהות ולעודד פעילויות משחקיות בגן.

 

קהל היעד: גננות
היקף המודולה: 9 שעות
יום המודולה: שלישי
מועד פתיחה: 16.01.2018
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
מרצה: רייצ'ל סלאטר, מנחה משחק, תאטרון ודרמה תרפיה

 

 מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 • הכרות חווייתית עם מושגים, מהות ויסודות המשחק הסוצידורמטי בגן
 • עידוד ופיתוח מיומנות משחקית בגן – בקרב הילדים והגננות
 • מיומנות לזהות ולתווך תהליכים רגשיים-התנהגותיים -קוגנטיביים בתוך משחקי הילדים

ראשי פרקים עיקריים:

 • "אצלנו משחקים"- שיתוף\ הכרות, חשיפה והתנסות עם המושג "משחק" \ "משחק בגן"
 • "תולדות המשחק הסוציודרמטי"  הכרות עם התפתחות המשחק בהתאם לשלבי התפתחות הילד
 • "מה זה משחק סוציודרמטי?" – הכרות עם מושגים, יסודות בסיסיים והרחבת המאפיינים של תיאוריית המשחק הסוציודרמטי
 • "הגננת והילדה שבתוכה" – חיבור הגננת למאגר האוצרות והכוחות שלה כילדה משחקת, עידוד חיבור רגשי, פיזי ואינטלקטואלי למיומנות המשחק
 • "תיווך משמעותי של המבוגרים במשחקם של ילדים" –התנסויות וניתוח אופנים שונים

 

פירוט המפגשים:

 1. 16.1.18 – "מה זה לשחק?" תולדות המשחק הסוציודרמטי\ יסודות ומושגי בסיס של המשחק הסוציודרמטי- יסודות החיקוי, כאילו ואינטראקציה מילולית
 2. 30.1.18 – "מנהיגים ומובלים" דמויות ותפקידים, משחקי תפקידים, חלוקת תפקידים – משמעויות והשלכות מגוון הסוגים והשלבים של ילדים ביחס לבחירתם, תפקידם ומיומנותם לשחק
 3. 13.2.18 – תיווך הגננת במשחק הדרמטי והסוציודרמטי הזמנה וסטימולציה, הגננת המשחקת, תיווך פנימי וחיצוני, שחרור אפשור ואלתור