מודולה הוראת השואה (9 שעות)-ימי ראשון 16:30-19:00

מערכת החינוך שוקדת לחנך ילדים החל מן הגיל הצעיר על מורשתו של העם, ההיסטוריה שלו ותרבותו, ובתוכה החגים והמועדים וימי הזיכרון, כחלק בלתי נפרד מההוויה החינוכית. יום הזיכרון לשואה ולגבורה נקבע על ידי הכנסת כחוק החל משנת תשי"ט (1959)
ביום זה מושמעת צפירת דומיה בת שתי דקות, מתקיימות אזכרות בטקסים ממלכתיים וכלי התקשורת משדרים בנושא.

ילדי הגנים, כמו כל אזרחי המדינה, נחשפים לצפירה ולאווירה המיוחדת ליום זה. בעידן של אמצעי תקשורת הנגישים לכול הילדים נחשפים לאירועים בדרגות שונות של חשיפה, וקולטים קטעי מידע ללא יכולת קוגניטיבית לתת להם פשר ומשמעות. תפקידם המרכזי של המבוגרים ואנשי החינוך ביום זה הוא לעזור לילדים בארגון המידע שקלטו, במתן פשר לאווירה השוררת ובוויסות הרגשי.

תפקיד גן הילדים כמסגרת החינוכית שאליה הילדים משתייכים הוא לשמר להם את תחושת הביטחון והמוגנות מחד גיסא, ולאפשר להם להיחשף באופן מבוקר לתכנים העולים בתקשורת ובקרב הציבור ביום הזיכרון לשואה ולגבורה מאידך גיסא

קהל היעד: גננות
היקף המודולה: 9 שעות
יום המודולה: ראשון
מועד פתיחה: 15.10.2017
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
מרצה: דפי אקרמן, מרצה בהשתלמויות מורים וגננות, יד ושם.

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

1.פיתוח חשיבה חינוכית אצל הגננות בנושא הנחלת זיכרון השואה בגיל הצעיר.

2.הכרות עם כלים חינוכיים בנושא השואה.

ראשי פרקים עיקריים:

אני והשואה – מפגש עולמות .

אומנות , תרבות ויצירה.

פירוט המפגשים:

1          15.10.17         מפגש עולמות אני והשואה. סדנה,  אקרמן דפנה

2          5.11.17           גטו טרזין- טומי. סדנה,  אקרמן דפנה

3          3.12.17           מדור לדור- סיפורם של חפצים. סדנה והרצאה,  אקרמן דפנה