Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance (CO-OP)

גישת ה- CO-OP הינה גישה קוגניטיבית התנהגותית המתבססת על עקרונות של התפתחות קוגניטיבית תקינה והשפעתה על התפקוד היומיומי. גישת ה CO-OP מתאימה לטיפול בילדים עם אבחנה של DCD, אשר הינם בעלי לקות ניכרת בהתפתחות הקואורדינציה המוטורית, לקות אשר משפיעה על השתתפותם בעיסוקי היומיום.גישת ה- CO-OP הינה גישה קוגניטיבית התנהגותית המתבססת על עקרונות של התפתחות קוגניטיבית תקינה והשפעתה על התפקוד היומיומי. גישת ה CO-OP מתאימה לטיפול בילדים עם אבחנה של DCD, אשר הינם בעלי לקות ניכרת בהתפתחות הקואורדינציה המוטורית, לקות אשר משפיעה על השתתפותם בעיסוקי היומיום.מוקדים עיקריים בגישת ה-OP-CO הינם פיתוח פתרון בעיות וכן הכללה והעברה של אסטרטגיות קוגניטיביות נרכשות לסיטואציות תפקודיות. בתהליך ההערכה מושם דגש על בחירת מטרות טיפוליות המתייחסות להקשר הרחב של מציאות הילד. במהלך ההתערבות נעשה שימוש בניתוח והתאמת פעילויות ומושם דגש על יצירת אוירה נינוחה ומאפשרת. במהלך הקורס, מרפאות בעיסוק, יכירו את הגישה לעומק ויתנסו בה, כדי שיוכלו להטמיע אותה בעבודתם, במגוון מסגרות חינוכיות.

לרישום registrationIcon

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי: 

 • הכרות עם כלים לאבחון על סמך גישת ה COOP והתאמת הכלים לעבודה במערכת החינוך.
 • הבנת העקרונות המפתח להתערבות של הגישה וילמדו להתאים אותם  לעבודה במערכת החינוך (התערבות פרטית, קבוצתית , כיתתית).
 • הרחבת הידע והעקרונות להתאמת הגישה לאוכלוסיות שונות של תלמידים עם צרכים מיוחדים, מגילאי גן עד תיכון במערכת החינוך.

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 • מבוא ועקרונות להבנת גישת ה COOP
 • הבנה וידע מעמיק באוכלוסית הילדים עם ה DCD
 • הכרות עם תיאוריות קוגניטיבית והשלכותיהן בטיפול בקרב ילדים עם DCD
 • הכרות עם כלי אבחון ספיציפיים
 • התנסות בפועל- מודלינג

 

אודות המרצה:דבי גביר OTR. MSc, מרצת חוץ, בית הספר לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית ירושלים, מומחית תחום ריפוי בעיסוק, מת"י ירושלים
רכזת הקורס: מרב גליס

קהל היעד:  מרפאות בעיסוק העובדות במשרד החינוך
היקף ומבנה הקורס: 30 שעות
מס' מפגשים: 6
יום הקורס:  רביעי
מועד פתיחה: 17/1/18
דרישות הפיתוח המקצועי חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

פירוט המפגשים:

1          17.01.18 - 15:00-18:15 - הרצאה וסדנא - דבי גביר

 • מבוא ועקרונות בבסיס גישת ה COOP.
 • העבודה עם אוכלוסיה עם DCD. נקודת מפתח 1
 • הנחיות דף פעילות יומית
 • לימוד כלים: PACS COPM PQRS.

מתן הנחיות לגבי הילדים שיגיעו בפגישה הראשונה

2          24.01.18 - 15:00-19:15 - הרצאה וסדנא - דבי גביר

 • המשך כלי אבחון בבסיס ה COOP
 • הכנה לתרגול עם ילדים

3          31.01.18 - 15:00-19:15 - הרצאה וסדנא - דבי גביר

 • תיאוריות קוגניטיביות ותאוריות למידה בבסיס ה COOP ,
 • תרגול עם ילדים

4          07.02.18 - 15:00-19:15 - הרצאה וסדנא - דבי גביר

 • אסטרטגיות למידה גלובליות וספציפיות
 • תרגול עם ילדים  הרצאה וסדנא

5          14.02.18 - 15:00-19:15 - הרצאה וסדנא - דבי גביר

 • למידה מוטורית גילוי מונחה & עקרונות מאפשרים
 • תרגול עם ילדים

6          25.04.18 - 15:00-20:00 - דבי גביר

סיכום והצגת תאורי מקרה למידת עמיתים