מיומנויות בהוראת תנ"ך-הקורס לא ייפתח בגלל מיעוט נרשמים

לימוד התורה מבוסס על הכוונת התלמיד לעיון וללימוד מתוך הפסוקים. כאשר המורה איננו רק מספר את התוכן לתלמידים, אלא גם מכוון את התלמידים לעיין בפסוקים, התלמיד הופך לשותף פעיל בלימוד, והספר משמש לו מקור חי ללימוד ולשיח בשיעור. "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה".בשנת תשע"ז יצא מסמך המיומנויות החדש בתכנית הלימודים לבתי הספר היסודיים.המסמך מגדיר את היעדים בהקניית מיומנויות לומד במהלך שש שנות הלימוד בבתי הספר היסודיים. כל מורה בכל גיל נוטלים שלב בבניין יכולות אלו.  בפתיחת ההשתלמות נעסוק ב"עקרונות הגדולים" של הלמידה, ושל דרכי הקניית מיומנויות, לאחר מכן נכיר את מסמך המיומנויות, צעד אחר צעד, נלמד כיצד נשלב בהוראה שלנו את הקניית דרכי הלימוד מתוך עניין, ונרכוש כלים ספציפיים בכל אחת מן המיומנויות.

 

קהל היעד: כלל עובדי הוראה
היקף ומבנה הקורס: 30 שעות
מס' מפגשים: 10
יום הקורס: ד'
מועד פתיחה: יום ד' ה' בחשוון תשעח, 25/10/17
דרישות הפיתוח המקצועי חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות
המרצה: ענת גזבר. פדואל. מורה ומדריכה בתחומי התנך והעברית.

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

• הכרות כוללת עם מסמך המיומנויות בתנך

• הכרות מעמיקה עם כ-7 מיומנויות מרכזיות בהוראת התורה והנביא

• התנסות בשילוב הוראת המיומנויות בהוראה

ראשי פרקים עיקריים:

• מהם העקרונות בלימוד חומש? היכן משתלבת הוראת המיומנות בשיעור?

• כיצד בוחרים מיומנות להקניה? כיצד השיתוף של התלמיד בלמידה הופך את העיון בספר לחוויה של גילוי?

• כיצד מקנים לתלמידים יכולות קריאה מדויקת בפסוקים? כמה שיטות יש "לגלות" פירוש של מילה חדשה?

• מדוע חשוב שהתלמידים ישאלו תוך הלימוד בפסוקים? האם נוכל להשפיע על רמת השאלות שהתלמידים שואלים?

• איך מעמקים את אפיון הדמויות, את ההזדהות עימן והלימוד מתכונותיהן?

• כיצד מקנים התמצאות בתנ"ך? כיצד מקנים יכולת שימוש במפה?

 

 

פירוט המפגשים:

מפגש ראשון – ה' בחשוון תשע"ח, 25/10/17 –  17:00-20:00 – פ"פ. הרצאה + סדנא

 • הכרות בין המשתתפים
 • דיון במשלב היעדים, סדנה
 • "עקרונות הקניית מיומנות" – הרצאה והדגמה
 • הצגת דרכי העבודה בקורס, הצגת הסביבה הלימודית
 • הצגת מסמך המיומנויות

מרצים: ענת גזבר, יאיר ליברמן

 

מפגש שני –  י"ט בכסלו תשע"ח 07/12/17 –  17:00-19:30 – אסינכורני

 • הקריאה: לשון התנך ומאפייניו
 • מדוע מתקשים תלמידים בקריאה ה"טכנית"? הצעת פתרונות.
 • משימה- אבחון תלמידים בקריאה בתורה ויצירת מיפוי

מרצה: ענת גזבר

 

מפגש שלישי  –  טז' בטבת תשע"ח 03/01/18 – 17:00-20:00 – סדנא חוויתית. דיון ולמידת עמיתים

 • ביאורי מילים:  ה"מפתחות לביאורי המילים"
 • פיתוח אוצר מילים

מרצה: ענת גזבר

 

מפגש רביעי –  17/01/18 ר"ח שבט תשע"ח  17:00-20:00

 • ביסוס התוכן בפסוקים

מרצה: ענת גזבר

 

מפגש חמישי – 08/02/18 כ"ג בשבט התשע"ח – 17:00-19:15 – אסינכורני

השימוש בפירוש רש"י

 • הקניית כתב רש"י, משימת ההערכה
 • טבלת היעדים בהוראת רש"י

משימה לתרגול

מרצה: ענת גזבר

 

מפגש שישי –  21/03/18 ה' בניסן התשע"ח –  17:00-19:15 – פא"פ

לב לדעת- על לימוד והפנמה:

 • הלימוד והלב – על הפנמה והזדהות עם התורה
 • מפגש מפמ"ר
 • שאלות המובילות להפנמה
 • לימוד משותף והמשגה
 • הרצאה – כיצד נגרום לאהבת הלימוד?

מרצה: הרב יהודה טרופר

 

מפגש שביעי – 25/04/18 י' באייר  תשע"ח – 17:00-19:15 – אסינכורני

שאילת שאלות:

 • שאילת שאלות
 • צפיה בשיעור מצולם
 • כיצד נגרום לתלמידים לשאול
 • ניתוח סוגי השאלות
 • משימה: התנסות בשאילת שאלות

מרצה: נעמה טורם

 

מפגש שמיני – 16/05/18 ב' בסיוון תשע"ח – 17:00-19:15 – אסינכורני

 • צפיית עמיתים מודרכת
 • מטלה: העמקה במשימת הערכה – "משה רבינו"

 

מפגש תשיעי –  30/0518 ט"ז בסיוון התשע"ח –  17:00-19:15 – אסינכרוני

 • מיומנות מס. 10 – השימוש במפה
 • משחק אינטראקטיבי
 • התנסות במשימת הערכה

מרצה: ענת גזבר