אקלים חינוכי מיטבי- ניתוח יישומי של התנהגות במסגרות חינוכיות. מניעה והתמודדות עם קשיי התנהגות והגברת מוטיבציה – הרישום הסתיים

הקורס יעסוק בניתוח יישומי של התנהגות העוסק בשיפור התנהגויות בעלות חשיבות חברתית כולל שורה של עקרונות והליכים לניתוח הנסיבות להתנהגות, להסבר הקשר בין המתנהג לסביבתו, ולשינוי ההתנהגות לאורך זמן ובמקומות שונים (אלדר, 2002) הבנת דפוסי התנהגות והקשרם עם הסביבה ורכישת מיומנויות לניווט כיתה יסייעו לצוות החינוכי ביצירת סביבה המזמנת הצלחות, בבניית תכנית התערבות מושכלת ליחיד ולכיתה ובכך תקדם אקלים כיתתי ובית ספרי.

 

קהל היעד צוותי חינוך בחנר"ג ובחנ"מ יסודי וחט"ב

היקף הקורס (30 שעות עם ציון) מפגשי פנים אל פנים / גמישות פדגוגית

יום הקורס ראשון

מועד פתיחה 22/10/17

דרישות הפיתוח המקצועי חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.

דרכי הערכה כתיבת תכנית התערבות התנהגותית עפ"י העקרונות שילמדו בקורס.

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

  1. המשתלמים יכירו את עקרונות היסוד בניתוח יישומי של התנהגות.
  2. המשתלמים ילמדו ליישם עקרונות התנהגותיים בארגון הסביבה הלימודית ובמיומנויות ניווט כיתה לשיפור התנהגות, להגברת מוטיבציה ללמידה, למניעת ולהתמודדות עם קשיי התנהגות.
  3. המשתלמים יתנסו בבניית תכנית התערבות התנהגותית.

ראשי פרקים:

  • ניתוח יישומי של התנהגות – עקרונות והליכים להגברת התנהגות ולהפחתת התנהגות.
  • בניית סביבה תומכת למידה ועקרונות ניווט כיתה.
  • הגברת מוטיבציה ובחירת הליכי התערבות יעילים.

פירוט המפגשים:

 

מס' מפגש תאריך שעות פתיחה

 

שעות סיום סה"כ שעות נושא המפגש דרכי המפגש (הרצאה, סדנא, למידה מרחוק…) מנחה
1 22.10.17 16:00 18:30 3 רקע תאורטי בניתוח יישומי של התנהגות- מהו ניתוח התנהגות? מהי התנהגות ומה משפיע עליה?  

הרצאה+סדנא

להבית בבאי
2 12.11.17 16:00 18:30 3 הליכים ועקרונות להגברת התנהגות ולמידה הרצאה להבית בבאי
3 3.12.17 16:00 18:30 3 הליכים ועקרונות להפחתת התנהגות הרצאה+סדנא להבית בבאי
4 28.12.17 19:00 21:30 3 התנהגות, למידה ומוטיבציה א-סינכרוני להבית בבאי
5 14.1.18 16:00 18:30 3 הערכת הקשרים להתנהגויות לא נאותות ובחירת הליכים מתאימים ויעילים. הרצאה+סדנא להבית בבאי
6 21.1.18

 

3 עקרונות בניווט כיתה  

הרצאה+סדנא

להבית בבאי
7 4.2.18 16:00 18:30 3   עקרונות בניווט כיתה הרצאה+סדנא להבית בבאי
8 14.2.18 16:00 18:30 3  ארגון הסביבה כגורם מזמן ומקדם אקלים ולמידה.

 

א-סינכרוני להבית בבאי
9 25.2.18 16:00 18:30 3 עקרונות בבניית תכנית התנהגות אישית/כיתתית  

הרצאה+סדנא

להבית בבאי
10 11.3.18 16:00 18:30 3 עקרונות בבניית תכנית התנהגות אישית/כיתתית  

הרצאה+סדנא

להבית בבאי