אסטרטגיות להפקת משמעות מטקסט

רציונל: הלשון העברית, ספרות  ותרבותה עומדות במוקד החינוך הלשוני בבית הספר היסודי במדינת ישראל. השתלבותם של התלמידים בלימודים, בחברה ובתרבות זוכה להתממש באמצעות שליטתם בשפה. תפקידו של ביה"ס היסודי, על כלל מוריו, לאפשר לתלמידיו לרכוש את השפה הכתובה, ולהתנסות התנסויות מגוונות בה ובשפה הדבורה, ולספק אפשרות לכל תלמיד להגיע ליכולת שבה יוכל להשתמש בשפה לצרכיו, עפ"י בחירתו, בהתאם לתחומי העניין שלו ולפי הנסיבות, מתוך זיקה למורשת הלשונית.

לרישום 

קהל היעד:  מורות חינוך מיוחד

היקף הקורס: (30 שעות עם ציון) מפגשי פנים אל פנים / גמישות פדגוגית

יום הקורס:  ראשון

מועד פתיחה: 15.10.17

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.

דרכי הערכה: יומן רפלקטיבי בנוגע לתהליכי קריאה של התלמיד ותהליכי הוראה של המורה שייבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה.

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

  1. התנסות באמצעים יצירתיים ככלי ללמידה דיפרנציאלית בכיתה.
  2. העמקת הידע בתהליכי קריאה והפקת מידע מטקסט
  3. יישום סטנדרטים מתוכנית הלימודים הלכה למעשה.

ראשי פרקים:

  • ארגון מידע בטקסט
  • מחומים בקריאה והטיפול בהם
  • אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה

 

מס' מפגש תאריך שעות פתיחה שעות סיום סה"כ שעות נושא המפגש דרכי המפגש (הרצאה, סדנא, למידה מרחוק...) מנחה
1 15.10.17 16:00 18:30 3 פסיכופדגוגיה בתהליכי הוראה למידה סדנא רונית חצרוני
2 05.11.17 16:00 18:30 3 מתבנית עולם לתבנית טקסט הרצאה רונית חצרוני
3 .26.11 16:00 18:30 3 אסטרטגיות ארגון בטקסטים סדנא רונית חצרוני
4 24.12 16:00 18:30 3 הפעלת שני מנועי החשיבה: השפה והדמיון הרצאה רונית חצרוני
5 28.12.17 19:00 21:30 3 הפעלת העין הפנימית- רפלקציה בתהליכי קריאה של התלמיד א-סינכרוני רונית חצרוני
6 7.1.18 16:00 18:30 3 אסטרטגיות במעגל הלמידה הרצאה רונית חצרוני
7 28.1.18 16:00 18:30 3 אסטרטגיות שחוצות את מעגל הלמידה הרצאה רונית חצרוני
8 18.2.18 16:00 18:30 3 משל למשל... סדנא רונית חצרוני
9 4.3.18 16:00 18:30 3 אסטרטגיות להפקת מידע מטקסט מרובה הצגים הרצאה רונית חצרוני
10 15.3.18 19:00 21:30 3 הפעלת העין הפנימית- רפלקציה בתהליכי הוראה של המורה א-סינכרוני רונית חצרוני