תכנית מורה יוזם ומטמיע דרגות 7-9 קבוצה חדשה שנה א (מתאים גם לדרגות 1-6)

"להיות מגדלור"

להשתלמות זו יכולים להצטרף עובדי הוראה (מורים וגננות) מדרגות 1-6 המתחייבים לעמוד בדרישות הקורס שהם: 40 שעות פרונטוליות, 10 שעות ליווי על ידי המנחה, 10 שעות כתיבת היוזמה.

לרישום  

אוכלוסיית יעד: רב-גילאי
שעות צבירה: 60 ש"ש
יום לימודים: יום ב'
מנחה: רונית דניאל
קהל יעד: מחנכים ומורים בתחומי הדעת בבתי הספר לדרגות 9-7.

 מטרות התכנית 

 • ללמד את עקרונות התפיסה המערכתית לחינוך ערכי.
 • לקדם הוראה אינטגרטיבית המשלבת היבטים ערכיים בתחומי הדעת.
 • להקנות כלים לעיסוק אינטגרטיבי בנושאים ערכיים.
 • לבנות תכנית אינטגרטיבית ליישום התפיסה בבית הספר.

 נושאי התכנית

 • בירור אישי של ערכים ושל זהות.
 • בירור ערכים מובילים בחינוך ובחברה.
 • עקרונות התפיסה המערכתית לחינוך ערכי.
 • דידקטיקה של עיסוק בערכים בתחומי הדעת.
 • ניהול דיוני דילמה ככלי לפיתוח חשיבה מוסרית.
 • שילוב שיח ערכי והתנסות במצבי חיים אמתיים כדרך אחרת ללמידה של תכנים מתכניות הלימודים.
 • התנסות במגוון דרכים יצירתיות לשילוב ערכים בתהליכי ההוראה.
 • כלים לחניכת צוותים בבית הספר בנושא התפיסה המערכתית לחינוך לערכים.

מועדים ומקום

ההשתלמות תתקיים במרכז פסג"ה אריאל בימי ב' בין השעות 19.30-16.30.

המפגשים:

סה"כ 13 מפגשים, בימי ב'  אחת לשבועיים (תאריכים יימסרו בהמשך)

 • מפגש ראשון: 6.11.2017
 • מפגש סיום: 21.5.2018

לרישום