תכנית מורה יוזם ומטמיע דרגות 7-9 קבוצה ממשיכה שנה ב

לרישום 

אוכלוסיית יעד: רב-גילאי
שעות צבירה: 75 ש"ש
יום לימודים: יום שני

 

מפגש ראשון: 16.10.2017

מפגש שני 30.10.2017

מפגש שלישי 06.11.2017 – ליווי אישי

מפגש רביעי 13.11.2017

מפגש חמישי 27.11.2017

מפגש שישי 11.12.2017 – מפגש מתוקשב

מפגש שביעי 25.12.2017 – ליווי אישי

מפגש שמיני 08.01.2018

מפגש תשיעי 22.01.2018

מפגש עשירי  05.02.2018

מפגש אחד עשרה 19.02.2018

מפגש שתיים עשרה 05.03.2018

מפגש שלוש עשרה 19.03.2018

מפגש סיום 09.04.2018 – ליווי אישי והגשת מטלות סיום