קורס 'שורשים בעברית' למורים המלמדים בכיתות א'-ב'

קורס זה נועד להעשיר את הידע המקצועי וללוות את המורה בפעילות היומיומית המתקיימת בכיתות. תכנית הקורס מותאמת ללוח השנה הבית ספרי תוך שימת דגש על תהליכי רכישת הקריאה והכתיבה הייחודיים לשכבות אלו. 20% מתכני המפגשים יקבע בשיתוף עם המשתלמות.
הקורס יתקיים בימי שני.

הקורס יעסוק בנושאים הבאים:

 • הוראת קריאה וכתיבה ומתן מענה לתלמידים המתקשים והמתקדמים
 • תהליכי הוראה- למידה – הערכה וחלופות בהערכת הישגי לומדים בשפה
 • קידום ארבעת אופנות השפה
 • הסביבה הלימודית כתומכת בקידום הישגי לומדים בשפה

 מבנה הקורס:

18 ש"ש קבועות

 • 4 מפגשים בפועל בפסג"ה (3X4=12 שעות)
 • 2 מפגשים א-סינכרוניים (2X3=6 שעות)

12 ש"ש במסגרת מודולה אחת לבחירה. מודולה מורכבת מ:

 • 3 מפגשים בפועל בפסג"ה (3X3=9 שעות)
 • 1 מפגשים א-סינכרוני (1X3=3 שעות)

רשימת המודולות לבחירה

 • קופסאות בריחה (הלימודים יתקיימו בימי רביעי)
 • הפלייבק בשרות השפה (הלימודים יתקיימו בימי שלישי)
 • רכזת העברית כמובילת תחום דעת (הלימודים יתקיימו בימי שני)
 • שילוב המשחק בהוראת העברית (יום הלימודים יימסר בהמשך)

 

מידע אודות המודולות

 

קופסאות בריחה
המודולה תחשוף בפני המורים פדגוגיות עדכניות וחדשניות המאפשרות מתן מענה לדרישות תכנית הלימודים בחינוך לשוני ויעוררו עניין ויפתחו הנעה (מוטיבציה) ללמידה אצל התלמידים.
המודולה מיועדת למורים המלמדים בכיתות א'-ו'.
המודולה תתקיים בימי רביעי.

 

תאטרון הפלייבק בהוראת השפה
תאטרון פלייבק הוא מבוסס על אימפרוביזציה ומשתף את הקהל בהופעה. בקורס נכיר ונתנסה בכלים ייחודיים מתחום התאטרון ונבדוק כיצד כלים אלו יכולים לשרת את הוראת העברית בכיתות.
המודולה מיועדת למורים המלמדים בכיתות א'-ו'.
המודולה תתקיים בימי שלישי

 

רכזת (העברית) כמובילת תחום דעת
שימו לב: מודולה זו פתוחה רק בפני רכזות העברית!
במפגשים נדון בתפקיד רכזת העברית בבית הספר ובכלים לארגון וטיוב הוראת השפה בכיתות. תכני המפגשים  יקבעו על פי צרכי הרכזות שישתתפו במפגשים.
המודולה תתקיים בימי שני

 

שילוב המשחק בהוראת העברית
המודולה תחשוף בפני המורים את האפשרות לשלב משחקים לימודיים בהוראת העברית. המורים יכינו משחקים המיועדים לשכבת הגיל ויתנסו בפעילות בכיתות עם המשחקים.המודולה מיועדת למורים המלמדים בכיתות א'-ו'.
יום הלימודים ייתפרסם בהמשך

לטופס רישום registrationIcon