מידע אודות קורסי מתמטיקה

בשנת הלימודים תשע"ח יפתחו 3 קורסים במתמטיקה לשכבות הגיל א'-ב' , ג'-ד',  ה'-ו' וזאת כדי להתאים לכל אחת מהשכבות את הצרכים הייחודיים.

המבנה של כל אחד מהקורסים:

מפגש פתיחה משותף במליאה לכל שלושת הקורסים (4 ש')

  • 4 מפגשים להעמקת הידע המתמטי בנושאים מרכזיים מתוך תכנית הלימודים (16 ש')
  • 2 מפגשים של למידה עמיתים מהשטח: ביקור בבית ספר, צפייה בשיעור + שיח פדגוגי, בהלימה לעקרונות שיילמדו בקורס (6 ש')
  • מפגש סכום משותף (4 ש')

*קורס ה'-ו' ייפתח במהלך חודש ספטמבר כדי לאפשר למורי כיתות ה' להיערך באופן מיטבי למבחן המיצ"ב.

הקורסים יתנו מענה לכלל מורי המתמטיקה בשומרון, והם משותפים למרכז פסג"ה אריאל ולמרכז פסג"ה שומרון. הקורסים יתקיימו בימי שלישי, מיקום המפגשים יקבע בהתאם למספר הנרשמים (ייתכן כי מספר מפגשים יתקיימו בשני מרכזי הפסג"ה במקביל).

סילבוס מפורט הכולל מועדי מפגשים יישלח בהמשך לנרשמים.

לשאלות ניתן לפנות אל: עירית גרשקוביץ, 054-2364008, irit1010@gmail.com

 

להרשמה לקורס א-ב לחץ כאן

להרשמה לקורס ג-ד לחץ כאן

להרשמה לקורס ה-ו לחץ כאן