קורס חינוך גופני כיתות א'- יב' – הכשרת הידע וההבנה בשיעורי חינוך גופני תוך כדי שילוב בשיעורים המעשיים

קהל היעד: מורים מקצועיים בחינוך גופני א' - יב'
היקף הקורס: (30 שעות עם ציון) מפגשי פנים אל פנים / גמישות פדגוגית- מפגש בפסגה אחד ווירטואלי אחד... יתכנו שינויים.
יום הקורס: יום שני
מועד פתיחה: 6/11/17
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה. ניתן יהיה לבחור מגוון תצורות להגשת התוצר: תכנון פעילות והערכתו.

פעילות מעשית בכל המפגשים. יש להגיע עם תלבושת מתאימה לפעילות גופנית בטוחה!

לרישום 

רציונל:
הפוטנציאל הקיים בתנועה ובפעילות גופנית מניע את שיפור הלמידה העיונית והיחסים החברתיים. המוטיבציה להנעה בקרב ילדים היא צורך בסיסי וטבעי כמו גם מנוחה ואוכל לצורך התפתחות וגדילה.
"אחת ממטרות החינוך הגופני היא לסייע לתלמידים להפנים את ערך הפעילות הגופנית כחלק בלתי נפרד מאורח חיים בריא.... משום כך, משולבים בתכניות הלימודים נושאים עיוניים שמטרתם פיתוח הידע וההבנה של גוף האדם, עקרונות התנועה ומקומה של הפעילות הגופנית בקידום הבריאות". (משרד החינוך, 2007)

הלמידה בקורס היא חווייתית תוך שימוש באמצעי עזר עיוניים , פעילות של משחקים והפעלות תוך גירוי התחום הקוגניטיבי בקרב הילדים.

משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית,אגף המפמ"רים, הפיקוח על החינוך הגופני, (2007). הוראת ידע והבנה בחינוך הגופני. חוברת עזר למורים ליישום תכנית הלימודים בחינוך גופני. ירושלים.

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי: 

  • העמקת הידע וההבנה בשיעורי חינוך גופני תוך כדי שילוב בשיעורים המעשיים.
  • כלים ומיומנויות להוראה עיונית במסגרת שיעורי החינוך הגופני.
  • חשיפה לאסטרטגיות הוראה ולמידה - שימוש בהדגמות, המחשות, שימוש במפות שרירים, שלד, סרטים ופעילות מעשית.
  • בניית תכנון הוראה לפי מטרות אופרטיביות, תוך שילוב תוכן עיוני ומעשי.

ראשי פרקים: 

  • הוראת ידע והבנה בשיעורי חינוך גופני מעשיים
  • ניסוח מטרות אופרטיביות בהתאמה לתכנון הוראה עיוני ומעשי
  • התאמת תכנון ההוראה לפרופיל בית ספרי

מטלת ההשתלמות:
פיתוח מערך, הפעלתו והערכתו בעקבות הנלמד בקורס

פירוט תאריכים ומפגשים - בהמשך

לרישום