קורס חינוך גופני כיתות א'- יב' – הכשרת הידע וההבנה בשיעורי חינוך גופני תוך כדי שילוב בשיעורים המעשיים

קהל היעד: מורים מקצועיים בחינוך גופני א' - יב'
היקף הקורס: (30 שעות עם ציון) מפגשי פנים אל פנים / גמישות פדגוגית- מפגש בפסגה אחד ווירטואלי אחד... יתכנו שינויים.
יום הקורס: יום שני
מועד פתיחה: 23/10/17
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה. ניתן יהיה לבחור מגוון תצורות להגשת התוצר: תכנון פעילות והערכתו.

פעילות מעשית בכל המפגשים. יש להגיע עם תלבושת מתאימה לפעילות גופנית בטוחה!

לרישום 

רציונל:
הפוטנציאל הקיים בתנועה ובפעילות גופנית מניע את שיפור הלמידה העיונית והיחסים החברתיים. המוטיבציה להנעה בקרב ילדים היא צורך בסיסי וטבעי כמו גם מנוחה ואוכל לצורך התפתחות וגדילה.
"אחת ממטרות החינוך הגופני היא לסייע לתלמידים להפנים את ערך הפעילות הגופנית כחלק בלתי נפרד מאורח חיים בריא.... משום כך, משולבים בתכניות הלימודים נושאים עיוניים שמטרתם פיתוח הידע וההבנה של גוף האדם, עקרונות התנועה ומקומה של הפעילות הגופנית בקידום הבריאות". (משרד החינוך, 2007)

הלמידה בקורס היא חווייתית תוך שימוש באמצעי עזר עיוניים , פעילות של משחקים והפעלות תוך גירוי התחום הקוגניטיבי בקרב הילדים.

משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית,אגף המפמ"רים, הפיקוח על החינוך הגופני, (2007). הוראת ידע והבנה בחינוך הגופני. חוברת עזר למורים ליישום תכנית הלימודים בחינוך גופני. ירושלים.

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי: 

 • העמקת הידע וההבנה בשיעורי חינוך גופני תוך כדי שילוב בשיעורים המעשיים.
 • כלים ומיומנויות להוראה עיונית במסגרת שיעורי החינוך הגופני.
 • חשיפה לאסטרטגיות הוראה ולמידה - שימוש בהדגמות, המחשות, שימוש במפות שרירים, שלד, סרטים ופעילות מעשית.
 • בניית תכנון הוראה לפי מטרות אופרטיביות, תוך שילוב תוכן עיוני ומעשי.

ראשי פרקים: 

 • הוראת ידע והבנה בשיעורי חינוך גופני מעשיים
 • ניסוח מטרות אופרטיביות בהתאמה לתכנון הוראה עיוני ומעשי
 • התאמת תכנון ההוראה לפרופיל בית ספרי

מטלת ההשתלמות:
פיתוח מערך, הפעלתו והערכתו בעקבות הנלמד בקורס

פירוט תאריכים ומפגשים:

 

מפגש ראשון 23/10/17    

 • מרכיבי הכושר הגופני- חימום ע"י משחקים קטנים.
 • CORE- תרגילים לחימום ותרגול שרירי הליבה.
 • משחקי זריזות מהירות- המושגים והבדל בניהם.
 • שימוש בחוברת: "הוראת ידע והבנה בשיעורי חינוך גופני"/2007.

מעשי (באולם בבי"ס)

 

מפגש שני 04/12/17     

 • דלגיות לכושר גופני ומופע סוף שנה – שימוש בחוברת: "הדלגית הדילוג והכושר" /2013.
 • מרכיבי כושר גופני- אימון מחזורי, בניית מטרות אופרטיביות מתאימות

מעשי (באולם בבי"ס)

 

מפגש שלישי 11/12/17      

 • מערכת השרירים- אימון מחזורי, מטרות אופרטיביות ומושגים נבחרים מותאמים לקבוצות גיל.
 • מערכת השלד- אימון מחזורי
 • משחק טאץ' דאון : חוקה, טורניר בית ספרי, מחוונים, הגינות ספורטיבית- לומד עצמאי והאצלת סמכות דרך המשחק.
 • התחלת כתיבת העבודה להביא למפגש מספר 4. הנחיות העבודה חלק ראשון

מעשי (באולם בבי"ס)

 

מפגש רביעי 1/1/18

 • אימון בעזרת גומיות כושר- שימוש במוסיקה וחישוקים.
 • אימון TABATA

מעשי (באולם בבי"ס)

 

מפגש חמישי 15/1/18

 • הצגת יוזמה: "השילוב המנצח בין ידע, תזונה וארוחת בוקר".
 • יומן תזונה וארוחת בוקר לתלמיד- ילקוט דיגיטלי!
 • מבחן עיוני בחינוך גופני- בילקוט הדיגיטלי! 10% מהציון לפי חוזר מנכ"ל- סז/3(א), י' במרחשוון התשס"ז, 1 בנובמבר 2006.

עיוני כיתה +ברקו. או בפסג"ה

 

מפגש שישי 29/1/18

 • חינוך לספורט- תכנית הפעלה ספורטיבית לכל!!
 • כדור עף
 • פיט בול עף
 • אימון מחזורי בכדור עף
 • חוקה / לומד/ת עצמאי
 • מבחני כדור עף - אות החינוך הגופני
 • משתלמים מלמדים לפי מטרה אופרטיבית!

מעשי (באולם בבי"ס)

 

מפגש שביעי 5/2/18

 • טיפוח יציבה- ליקויי תנועה ויציבה- סטיות נפוצות
 • תנועה נכונה לעומת בלתי רצויה
 • צירי ומישורי תנועה, תנועות בסיסיות בגוף האדם
 • אימון מחזורי- יציבה נכונה
 • התעמלות קרקע
 • יומן פעילות לתלמיד
 • משתלמים מלמדים לפי מטרה אופרטיבית!

מעשי (באולם בבי"ס)

מפגש שמיני 12/2/18

 • תוך המטרות שנבחרו במטלה ראשונה לבחור נושא אחד ולבנות :  מערך מתאים לנושא עיוני נבחר אחד. (הנחיות בסילבוס ומחוון מתאים)
 • להוסיף אמצעי עזר עיוניים למטלה.
 • להשתמש בחוברת :  (2007). הוראת ידע והבנה בחינוך הגופני. חוברת עזר למורים ליישום תכנית הלימודים בחינוך גופני. (ניתן להוריד את החוברת מאתר המפמ"ר לחינוך גופני- בחומרי עזר)

מפגש וירטואלי

לשלוח עבודות  למייל האישי ולמרכז פסגה עד לתאריך 19.02.18

מפגש תשיעי 19/2/18

 • הליכה מודרכת- "מעגלי הליכה"
 • דופק מטרה
 • הליכה למטרה ספציפית לפי דופק מותאם
 • קבוצות שרירים עובדות במהלך הפעילות
 • משתלמים מלמדים לפי מטרה הגשת העבודות במהלך המפגש באופן מעשי  אופרטיבית!

מעשי (באולם בבי"ס)

מפגש עשירי 26/02/18

 • שימוש בספר: "משחקים של פעם 60 שנות משחק"
 • בניית תכנון ליום פעילות: במשחקים של פעם- משחקי חברה קטנים ומשחקים גדולים. (לפי הספק הזמן)
 • משתלמים מלמדים לפי מטרה אופרטיבית! (כל משתלם מדגים את השיעור שהכין ומתנסה בהוראתו העיונית/מעשית- כחלק מהציון)
 • משוב וסיכום
 • הגשת העבודות במהלך המפגש באופן מעשי

מעשי (באולם  בבי"ס)

לרישום