שימוש ב – Whats App בפיתוח המקצועי

כתבה: דלית סהרון, מרכזת למידה דיגטלית במרכז הפסג"ה

whatsapp1

אם אתם מורי מורים המשתמשים ב WhatsApp בחיי היום בטח שאלתם את עצמכם לא פעם האם נכון להשתמש ברשתות חברתיות במסגרת קורסים? האם זה ראוי? האם זה יכול להיות מרחב לימודי? חוצה סטטוס קוו שאנו לא רוצים שייקרה?

WhatsApp הפך להיות אחד הכלים הנפוצים ביותר לשימוש בהעברת מידע ושיתוף. יחד עם זאת רבים מהמשתמשים מדווחים על עומס ואפילו הפרעה כשהכלי הזה פתוח. פתוח כל היום!
דמיינו רגע את חיינו בלי ההפרעות האלו… איך נרגיש?

בהתמודדות עם הקונפליקט שבין הרצון להשתמש בקבוצות, להיות חלק מקבוצה, להיות רלוונטי לקבוצת השייכות שלי לבין הימנעות מעומס ניתן לראות פתרונות שונים של משתמשים.

פתיחת "קבוצות זמניות" קבוצות אלו נפתחות על בסיס זמני והמשך פעילותם נקבעת על פי הצורך של האנשים.
על מנת להגדיר את השימושיות הצפויה בקבוצה מצרפים לשם הקבוצה את הכינוי: "קבוצה זמנית", "טיול 10.10.16" בתום האירוע מנהל הקבוצה סוגר את הקבוצה או שהמשתתפים מחליטים לצאת ממנה. דומה הדבר ליציאה מאולם מפגש.

באחד הקורסים החליטה לפתוח קבוצת WhatsApp לקורס. המרצה התכוונה להשתמש בכלי על מנת שתוכל להעביר הודעות דחופות בלבד למשתלמים. והציע גם למשתלמים  לשתף אחד את השני בעשייה החינוכית.

בפועל התרחשו עוד כמה דברים מהם ניתן לעצב עקרונות שימוש ב WhatsApp.

חברים קבועים בקבוצה שאלות שאלות לגביי שעת התחלת ההשתלמות, דברים שצריך להביא, שלחו דבר פרסום. התגובות לא אחרו הבוא "תפתחו יומן ותבדקו בעצמכם" "הקבוצה הזו היא לא קבוצת פרסום". חלק אפילו בחרו לצאת מהקבוצה. נכון יהיה, במקרה כזה להבהיר את אופן שימושיות הכלי.

באחד מהימים העלתה אחת מהמשתלמות רעיון לפעילות חינוכית. הרעיון עורר שיח בקרב חלק מהמשתתפים ותגובות החלו להצטבר לאורך כל היום. כל אחד ענה כשראה או כשנוח לו, שהרי זו המדיה.

כמה שאלות שחשוב שנשאל את עצמנו: האם היתה כאן למידה? מה היה תפקיד המורה כאן?
לנו, המנחים, מובילי קבוצות, מובילי למידה, מעצבים של אקלים חינוכי לימודי חשוב לראות את האינטראקציות הללו ולהוביל את הלומדים ללמידה משמעותית, בטוחה ושיוויונית. כאשר משתלם/ת מתחילים לעורר דיון בקבוצה ראוי שנבחן ונשאל את עצמנו:

האם נכון לתת לדיון שעלה להתפתח במרחב הזה?
מה היתרון של הדיון במרחב הזה לעומת הדיון בכיתה?
האם כולם משתתפים? האם רצוי שכולם ישתתפו?
מהכרותנו עם קהילת הלמידה, האם קשר עין בדיון חשוב ומשמעותי?
האם נכון להפסיק או להעצים את הדיון? ואם כן, איך?

במקרה שתואר. בחרה המורה לעצור את הדיון במרחב הדיגיטלי על מנת להעצימו במרחב הפיסי.
המרצה כתבה "רעיון מקסים, אנא המשיכו לצלם ואספו רעיונות ועדויות נוספות" שמרו את התצלומים אצלכם בסמרארטפון. אל תשלחו לקבוצה.  במהלך השיעור הבא נתבונן ונחקור את העשייה דרכם".

בהנחייה זו בחרה המורה:
1. לבחון האם מדובר בצורך ל"במה" של פרט מהקבוצה או אולי צורך פדגוגי אמיתי.
2. לאפשר לכל הלומדים לקחת חלק פעיל בדיון שעלה.
3. לכבד זמן מורה – פרטי ומקצועי

בשעור שלאחר מכן. פתחה המורה את הכלי WhatsApp Web ובקשה מכולם לשלוח את התמונות שנאספו. התמונות נכנסו לתיקייה אחת במחשב והוצגו לדיון בכיתה.
התנהלות שכזו אפשרה המרצה הזדמנות שווה לכולם תוך התייחסות לחקר השטח מול הנלמד בכיתה.

חשוב שנזכור, לנו מורי המורים הסמכות והאחריות לבחון את השיח ולכוון אותו למקום מיטבי ובטוח. המרחבים הדיגיטליים החדשים מציעים לנו דרכים חדשות לאיסוף ולשיתוף מידע. אלו מתווספים למרחבים של שיתוף שאנו כבר מכירים. אנו יכולים לבחור מתי להעביר פעילות בין המרחבים השונים. עלינו מורי המורים מוטלת האחריות והמנהיגות להציג שימוש מיטבי ובטוח על מנת שהמחנכים ייקחו את החוויה עימם ויגבשו את המתודה הראויה בכיתה.

הרחבות קשורות:

  • במהלך המפגש בכיתה, בחרה המורה להעלות את התצלומים בכלי PowerPoint באמצעות יצירת אלבום תמונות מהיר. במהלך הצגת המצגת היא בקשה משתי בנות לכתוב הערות שונות שנאמרו במלך הדיון. באמצעות תצוגת סדרן שקפים ב –  PowerPoint אפשר היה במהלך הדיון גם לארגן את התצלומים לפי סדר או תתי נושאים נוספים שנוצרו. את המצגת עם הידע הקבוצתי שנבנה פרסמה המרצה במרחב הפורמלי הדיגיטלי, סביב המודל- אתר מלווה הקורס.

מדריכים קשורים: