קורס אשכול גנים – עליזה טייאר (30 שעות)

לרישום 

פרטים אודות הקורס בקרוב….

קהל היעד: גננות אשכול – גננות אשכול מרכז השומרון
היקף הקורס:
יום הקורס:
מועד פתיחה:
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.