קורס אשכול גנים – דגנית שחר -מפקחת רחלי לרר

פרטים בקרוב….

קהל היעד: גננות אשכול – אורנית
היקף הקורס:
מועד פתיחה:
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה.