קורס אשכול גנים – גלי הר לוי (30 שעות) – תשע"ט

לרישום 

למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של סביבות הלמידה לדינאמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת עם הגננות על העקרונות ליצירת סביבות למידה המפתחות תהליכי חשיבה ויצירתיות  ומקדמות אקלים מיטבי

 

קהל היעד:                   גננות
היקף ומבנה הקורס:     30 שעות
מס' מפגשים:               10
יום הקורס:                   א
מועד פתיחה:              18\8\30
מרצה הקורס:               1. מדריכה מטעם מרכז מדעי דע גן.      2. הדרכה במרכז סימולציה  – מפקחת
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. יצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות
 2. קידום מיומנויות חשיבה באמצעות תהליכי הוראה ולמידה איכותי
 3. פיתוח מיומנויות רגשיות וחברתיות

 

ראשי פרקים עיקריים: (הנושאים המרכזיים בהן תעסוק מסגרת הפיתוח המקצועי)

 1. יצירת סביבות למידה חדשניות בגן: חצר פעילה, הנגשת חומרים
 2. מרכז החקר,כמרכז פעיל בגן. – מדריכה מטעם מרכז דע גן
 3. למידת עמיתים באמצעות תצפית וסדנה – גננת מובילה.

  

רכיבים יישומים

 1. הגננות תכרנה את מיומנויות המאה ה-21.
 2. הגננת תארגן את הסביבה החינוכית בגן כסביבת למידה פעילה ומאתגרת.
 3. הגננת תלמד לשתף ילדים ביצירת סביבה משמעותית-אינטגרטיבית. תתחשב ברעיונות הילדים וביוזמותיהם.
 4. הגננת תעבוד במספר מרכזי פעילות בו זמנית,להעשרת סדר יומם של הילדים

 

פירוט המפגשים:

 

מפגש ראשון

תאריך מפגש:               18\9\16 (בפועל יתקיים ב 30.08)
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 8:00-10:30
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 מפקחת, רחלי לרר +מנהלת מח גני ילדים מהרשות המקומית ,שוש שמיר
נושאים במפגש:           הערכות לשנת הלימודים

 

 

מפגש שני

תאריך מפגש:               18\10\3
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): : 16:30-19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 רחלי לרר + גלית לוי
נושאים במפגש:           דור האלפא

 

 

מפגש שלישי

תאריך מפגש:               18\11
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    סדנא
שם המרצה:                 גלי הרלוי
נושאים במפגש:           ארגון הסדנה והנגשת חומרים

 

מפגש רביעי

תאריך מפגש:               18\12
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 מירי לוין – יועצת חינוכית
נושאים במפגש:  הטמעת סטנדרטים לאקלים חינוכי מיטבי .

 

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:               19\1
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    סדנא
שם המרצה:                 גלי הרלוי
נושאים במפגש:           פיתוח מרכז הבנייה בגן ,כמקום מעשיר ובעל משמעות לילדים מבחינה קוגניטיבית ,    רגשית ותחושתית.

 

 

מפגש שישי

תאריך מפגש:               19\2
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    סדנא
שם המרצה:                 גלי הרלוי
נושאים במפגש: ארגון סביבת למידה-חצר פעילה בגן. המשחק בחצר הגן בראיה אינטגרטיבית. קידום מיומנויות חברתיות מוטוריות, הבניית ידע בתחומי דעת שונים

 

מפגש שביעי

תאריך מפגש:               19\3
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 תחיה חלילי מרצה אורח – דע-גן
נושאים במפגש:  ארגון סביבות למידה בגן-שילוב נושא החקר בסביבה בהלימה לתכנית הלימודים

 

מפגש שמיני

תאריך מפגש:               19\4
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    סיור
שם המרצה:                 רחלי לרר+ גלי הרלוי_ תחיה חלילי
נושאים במפגש:           "צא ולמד" – שיתוף פעולה עם גנים מאיזור פיקוח אחר, לתצפית בארגון סביבות למידה חדשניות בגנ"י.

  

מפגש תשיעי

תאריך מפגש:               19\5
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    תצפית+ הרצאה
שם המרצה:                 רחלי לרר+ תחיה חלילי+ גלי הרלוי
נושאים במפגש:           גן מדגים -יישום הנלמד בסביבות למידה שונות בגן-תצפית ותובנות .

 

 

מפגש עשירי

תאריך מפגש:               19\6
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 מפקחת -רחלי לרר
נושאים במפגש:           מפגש פיקוח לסיכום שנה

 

 

מטרת עבודת הסיכום

לשקף את תהליכי הלמידה האישיים של המשתתפות בהשתלמות,  תוך השתקפות הלמידה בעשייה החינוכית בגן. (העמקה בפיתוח אחד ממרכזי הגן בדגש על מימוניות המאה ה-21)

 

תהליך כתיבת העבודה

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. יש להגיש את המטלה עד למועד המפגש האחרון בקורס. את המטלה יש להגיש באתר מלווה קורס בלבד.

אתן מתבקשות לתעד את המסע האישי שלכן, בסיום כל מפגש למידה באשכול + התייחסות למעורבותכן באשכול +התייחסות ליישום של התכנים/הלמידה/התובנות בעבודתכן בגנכן. וזאת, מנקודת מבט רפלקטיבית אישית, תוך הדגשת "הקול האישי" שלכן, בפירוש שאתן נותנות לתכנים ולתהליכים שנלמדו ובדרך שאתן קושרות אותם לעולמכן.

 • בכל מפגש אשכולי, יינתן זמן לשיתוף חברות האשכול ביומן המסע שלכן: בתובנות, מחשבות, התהליך בפיתוח אחד ממרכזי הגן/פרוייקטים גניים/קהילתיים ועוד.
 • בסיום כל מפגש למידה באשכול, עליכן טבלה על פי העמודות הבאות: מספר המפגש;  תאריך ונושא המפגש;   תחושות שעלו בי במהלך המפגש ובעקבותיו;     מה אני לוקחת לעצמי מהמפגש כאשת חינוך;  אילו עקרונות אני לוקחת לחיי הגן ;מה תרמתי לאשכול ומה לקחתי מהאשכול; התהליך וההתפתחות במרכז אותו בחרתי לקדם, בדגש על עקרונות הגן העתידי ומיומנויות המאה ה-21

 

מחוון לבדיקת עבודה: יומן מסע – מבט רפלקטיבי על תהליכי הלמידה   בהשתלמות אשכול -תשע"ט

ב"מהלך המסע" נבקשך להתיחס לשינויים שאת עוברת תוך שימת לב לדגשים שעלו במהלך ההשתלמות ובדגש על המאמרים המצ"ב בביליוגרפיה

 • באליו ממדים חל שינוי בעבודתך? (ארגון המרחב, סדר היום, מי מחליט?, תוצרי הילדים, תכנים, אופן הלמידה, קהילתיות וקיימות) 15 נקודות
 • תארי את השינוי. 15 נקודות
 • כיצד הוא שינה את תפיסתך החינוכית על הרצף בין המסורתי למאה ה-21? 10 נקודות
 • כיצד הוא שינה את עשייתך החינוכית? שתפי על המרכז הנבחר אשר עבר שינוי בהלימה למיומנויות המאה ה-21. (שתפי בתמונות) 10 נקודות
 • מה קרה לך ? לצוות הגן? וללומדים בגן? 10 נקודות
 • נסחי חמש תובנות שהן המשמעותיות ביותר שגילית במסע שלך. 20 נקודות
 • צייני את תרומת ההשתלמות להתפתחות המקצועית שלך כאשת חינוך.      10 נקודות
 • בססי בכתיבתך סקירה ספרותית – מצאי קשרים בין התכנים אשר עלו בהשתלמות לבין הספרות המקצועית והצגתם. ***יש לצרף את הטבלה אשר מילאת לאורך ההשתלמות***          10 נקודות

 

ביבליוגרפיה:

לרישום