קורס אשכול גנים – גלי הר לוי (30 שעות)

לרישום 

פרטים בהמשך….

קהל היעד: גננות אשכול – גננות אריאל
היקף הקורס:
יום הקורס:
מועד פתיחה:
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה.