קורס אשכול גנים -למידה שיתופית -מפקחות רחלי לרר וזהורית שטאל

פרטים בקרוב…

קהל היעד: גננות אשכול – גננות אשכול צפון השומרון
היקף הקורס:
יום הקורס:
מועד פתיחה:
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה.