קורס אשכול גנים -אילנית ציוני (30 שעות) – תשע"ט

  לרישום 

 

למידה במאה ה21 מחייבת התאמת של סביבות הלמידה לדינאמיות ולחדשנות של מאה זו. בקורס תערך חשיבה משותפת עם הגננות על העקרונות ליצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות בשיתוף ילדי הגן כחלק מחינוך למעורבות בסביבה ועידוד יזמות תוך דגש על קידום מיומנויות המאה ה-21

 

קהל היעד:                  גננות
היקף ומבנה הקורס:     30 שעות
מס' מפגשים:               עשרה מפגשים
יום הקורס:                   ד'
מועד פתיחה:               28.8.18
מרצה הקורס:               אילנית ציוני ומרצים אורחים
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות ההשתלמות, השתתפות פעילה על-פי דרישות ההשתלמות

 

מטרות מסגרת הפיתוח המקצועי:

 1. מתן כלים לגננות ליצירת סביבות למידה חדשניות, מפעילות ומאתגרות בהתאמה למיומנויות המאה 21.
 2. כלים לגננת לקידום מיומנויות חשיבה, מיומנויות רגשיות וחברתיות של ילדי הגן באמצעות תהליכי הוראה ולמידה איכותיים
 3. למידת עמיתים

 

ראשי פרקים עיקריים:

 1. עקרונות לארגון סביבות למידה בגן כגון חצר פעילה, מרכז החקר. הנגשת חומרים בסביבות אלה
 2. עקרונות לשיתוף ילדים ביצירת סביבה משמעותית-אינטגרטיבית ומקדמת דיאלוג

 

 

מפגש ראשון

תאריך מפגש: 16.09.18 (בפועל יתקיים ב 28.8.18)
שעות למידה:  10:00-12:30
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:     גדי קינד,אגף בטחון  שרון אשווגה, שפ"ח, מפקחות, רשות
נושאים במפגש: הערכות לשנת הלימודים: נהלי ביטחון ובטיחות, תקשורת בצוות

 

 

מפגש שני

תאריך מפגש:               3.10.18 ממלכתי                    7.10.18 חמ"ד
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30- 19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 גלית לוי, מפקחות
נושאים במפגש:           דור האלפא, ארגון סביבת הגן בהלימה לדור האלפא

 

 

מפגש שלישי

תאריך מפגש:               21.11.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    סדנה
שם המרצה:                אילנית ציוני
נושאים במפגש:           סביבות  למידה בגן – ארגון הסדנה והנגשת חומרים לילדי הגן. דגש על קידום מיומנויות המאה ה-21: דגש על פיתוח הדמיון והיצירתיות

 

מפגש רביעי- חמ"ד

תאריך מפגש:            23.12.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 אלעד שגב
נושאים במפגש:           ארגון סביבת הגן כמודל ליצירתיות

 

מפגש רביעי- ממלכתי

תאריך מפגש:               12.12.18
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    סדנה
שם המרצה:                 מירי לוין,יועצת חינוכית
נושאים במפגש:           הטמעת סטנדרטים לאקלים חינוכי  מיטבי  (אח"מ)

 

 

מפגש חמישי

תאריך מפגש:               23.1.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    סדנה
שם המרצה:                 מובילה ציוני אילנית
נושאים במפגש:           פיתוח מרכז הבנייה בגן ,כמקום מעשיר ובעל משמעות לילדים מבחינה קוגנטיבית,חברתית,רגשית ותחושתית

 

 מפגש שישי

תאריך מפגש:   6.2.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    סדנה
שם המרצה:                 אילנית ציוני
נושאים במפגש: ארגון סביבת למידה-חצר פעילה בגן. המשחק בחצר הגן בראיה אינטגרטיבית. קידום מיומנויות חברתיות מוטוריות, הבניית ידע בתחומי דעת שונים

 

מפגש שביעי

תאריך מפגש:               12.3.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    סדנה
שם המרצה:                 תחיה חלילי-דע גן
נושאים במפגש: ארגון סביבות למידה בגן-שילוב נושא החקר בסביבה בהלימה לתכנית הלימודים פעילה

           

מפגש שמיני

תאריך מפגש:               1.5.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    סיור, ביקור עמיתים
שם המרצה:                 מובילה-מדריכה-מפקחת
נושאים במפגש: צא ולמד- שיתוף פעולה עם גנים מאיזור פיקוח אחר, לתצפית בארגון סביבות למידה חדשניות בגנ"י.

 

מפגש תשיעי

תאריך מפגש:               29.5.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 14:30-17:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    שיתוף עמיתים, תיעוד של עשייה במרחב החינוכי,
שם המרצה:                 אילנית ציוני
נושאים במפגש:           גן מדגים ומפגש סיום אשכולי

 

 

מפגש עשירי- חמ"ד

תאריך מפגש:               19.5.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 מפקחת-מיכל בוטבול
נושאים במפגש:           יעדי החמ"ד

 

 

מפגש עשירי- ממלכתי

תאריך מפגש:               12.6.19
שעות למידה(שעת פתיחת וסיום המפגש): 16:30-19:00
סך שעות :        3
דרכי למידה במפגש:    הרצאה
שם המרצה:                 מפקחת-רחלי לרר
נושאים במפגש: סיכום שנה

 

מטרת עבודת הסיכום

לשקף את תהליכי הלמידה האישיים של המשתתפות בהשתלמות,  תוך השתקפות הלמידה בעשייה החינוכית בגן. (העמקה בפיתוח אחד ממרכזי הגן בדגש על מימוניות המאה ה-21)

 

תהליך כתיבת העבודה

תהליכי הערכת המטלה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד למטלה הסופית. יש להגיש את המטלה עד למועד המפגש האחרון בקורס. את המטלה יש להגיש באתר מלווה קורס בלבד.

 

אתן מתבקשות לתעד את המסע האישי שלכן, בסיום כל מפגש למידה באשכול + התייחסות למעורבותכן באשכול + התייחסות ליישום של התכנים/הלמידה/התובנות בעבודתכן בגנכן. וזאת, מנקודת מבט רפלקטיבית אישית, תוך הדגשת "הקול האישי" שלכן, בפירוש שאתן נותנות לתכנים ולתהליכים שנלמדו ובדרך שאתן קושרות אותם לעולמכן.

 • בכל מפגש אשכולי, יינתן זמן לשיתוף חברות האשכול ביומן המסע שלכן: בתובנות, מחשבות, התהליך בפיתוח אחד ממרכזי הגן/פרוייקטים גניים/קהילתיים ועוד.
 • בסיום כל מפגש למידה באשכול, עליכן טבלה על פי העמודות הבאות: מספר המפגש;  תאריך ונושא המפגש;   תחושות שעלו בי במהלך המפגש ובעקבותיו;     מה אני לוקחת לעצמי מהמפגש כאשת חינוך;  אילו עקרונות אני לוקחת לחיי הגן ;מה תרמתי לאשכול ומה לקחתי מהאשכול; התהליך וההתפתחות במרכז אותו בחרתי לקדם, בדגש על עקרונות הגן העתידי ומיומנויות המאה ה-21

 

מחוון לבדיקת עבודה: יומן מסע – מבט רפלקטיבי על תהליכי הלמידה   בהשתלמות אשכול -תשע"ט

ב"מהלך המסע" נבקשך להתיחס לשינויים שאת עוברת תוך שימת לב לדגשים שעלו במהלך ההשתלמות ובדגש על המאמרים המצ"ב בביליוגרפיה

 • באליו ממדים חל שינוי בעבודתך? (ארגון המרחב, סדר היום, מי מחליט?, תוצרי הילדים, תכנים, אופן הלמידה, קהילתיות וקיימות) 15 נקודות
 • תארי את השינוי. 15 נקודות
 • כיצד הוא שינה את תפיסתך החינוכית על הרצף בין המסורתי למאה ה-21? 10 נקודות
 • כיצד הוא שינה את עשייתך החינוכית? שתפי על המרכז הנבחר אשר עבר שינוי בהלימה למיומנויות המאה ה-21. (שתפי בתמונות) 10 נקודות
 • מה קרה לך ? לצוות הגן? וללומדים בגן? 10 נקודות
 • נסחי חמש תובנות שהן המשמעותיות ביותר שגילית במסע שלך. 20 נקודות
 • צייני את תרומת ההשתלמות להתפתחות המקצועית שלך כאשת חינוך.      10 נקודות
 • בססי בכתיבתך סקירה ספרותית – מצאי קשרים בין התכנים אשר עלו בהשתלמות לבין הספרות המקצועית והצגתם. ***יש לצרף את הטבלה אשר מילאת לאורך ההשתלמות***          10 נקודות

 

ביבליוגרפיה:

לרישום