קורס אשכול גנים -אילנית ציוני (30 שעות)

 

לשאלון משוב יש ללחוץ כאן   

קהל היעד: גננות אשכול – גננות אשכול צפון השומרון

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה.