קורס אשכול גנים -אילנית ציוני (30 שעות)

לרישום 

פרטים בהמשך…….

קהל היעד: גננות אשכול – גננות אשכול צפון השומרון
היקף הקורס:
יום הקורס:
מועד פתיחה:
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה.