קורס אשכול גנים – לימור פאר (21 שעות)

לרישום 

בטופס הרישום לקורס יש לבחור מודולה להשלמת 30 שעות למידה.

פרטים אודות הקורס בקרוב….

 

קהל היעד:  גננות אשכול – תפוח, רחלים, נופי נחמיה ומגדלים
היקף הקורס: (21 שעות עם ציון) מפגשי פנים אל פנים / גמישות פדגוגית
יום הקורס:
מועד פתיחה:
דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה.