קורס אשכול גנים – לימור פאר (21 שעות)

לשאלון משוב יש ללחוץ כאן   

 

קהל היעד:  גננות אשכול – תפוח, רחלים, נופי נחמיה ומגדלים
היקף הקורס: (21 שעות עם ציון) מפגשי פנים אל פנים / גמישות פדגוגית

דרישות הפיתוח המקצועי: חובת נוכחות לפחות 80% משעות הקורס, השתתפות פעילה על-פי הדרישות.
דרכי הערכה: תהליכי ההערכה יבנו במהלך הקורס בשלבים ובאופן מצטבר עד לתוצר הגשה.