קורס 'שורשים בעברית' למורים המלמדים בכיתות ג'-ו'  

לטופס רישום  קורס זה נועד להעשיר את הידע המקצועי וללוות את המורה בפעילות היומיומית המתקיימת בכיתות. תוכנית הקורס מותאמת ללוח השנה הבית ספרי ומאפשרת למורה להשתייך לקהילה מקצועית תומכת. 20% מתכני המפגשים יקבע בשיתוף עם המשתלמות. במפגשים יוצגו עקרונות מנחים ואחר כך תהיה העמקה על פי שכבות גיל.  הקורס יעסוק בנושאים הבאים: תכנון למידה בהדגשים…

למידע נוסף ורישום לחץ כאן

קורס 'שורשים בעברית' למורים המלמדים בכיתות א'-ב'

לטופס רישום   קורס זה נועד להעשיר את הידע המקצועי וללוות את המורה בפעילות היומיומית המתקיימת בכיתות. תכנית הקורס מותאמת ללוח השנה הבית ספרי תוך שימת דגש על תהליכי רכישת הקריאה והכתיבה הייחודיים לשכבות אלו. 20% מתכני המפגשים יקבע בשיתוף עם המשתלמות. הקורס יתקיים בימי שני. הקורס יעסוק בנושאים הבאים: הוראת קריאה וכתיבה ומתן מענה לתלמידים…

למידע נוסף ורישום לחץ כאן

קורס 'טעימות בעברית' – קורס זה לא ייפתח בגלל מיעוט נרשמים

קורס 30 ש"ש במסגרת בחירת מודולות שונות הקורס 'טעימות בעברית' מורכב ממודלות מגוונות. המודולות מאפשרות למורים שלמדו בקורסים המיועדים למורים לשפה בשנים הקודמות. מטרת מסגרת למידה זו היא להרחיב את הידע אודות הוראת עברית בבית הספר. כל מורה רשאי לבחור במודולות המעניינות אותו ולבנות את התוכנית האישית שלו. כל מודולה מאפשרת צבירה של 9 ש"ש מבנה…

למידע נוסף ורישום לחץ כאן