דלג על פרטי מרכז פסג"ה

פרטי מרכז פסג"ה

רח' עצמאות 5 אריאל 40700 
טל':  03-9061647    
פקס: 03-9061836
pisga@ariel.muni.il

סקייפ

דלג על תפריט ראשידלג על קישורים

השתלמויות תשע"ו

להלן רשימת השתלמויות לשנת הלימודים תשעʺו.
שימו לב הרשימה אינה סופית ממומלץ להתעדכן מעת לעת.

11

22

בתי ספרOriginal theme created by Shaun Daubney (Newbury College).