דלג על פרטי מרכז פסג"ה

פרטי מרכז פסג"ה

רח' עצמאות 5 אריאל 40700 
טל':  03-9061647    
פקס: 03-9061836
pisga@ariel.muni.il

סקייפ

דלג על תפריט ראשי

השתלמויות תשע"ה יפורסמו בקרוב

11

22

 • מרכזי יעץ והדרכה

  5

  6

  9

  11

   

   

   

דלג על אתר למידה בחירום

אתר למידה בחירום

דלג על מרחב עיון ושיתוף

מרחב עיון ושיתוף

מרחב עיון ושיתוף

דלג על עדכונים אחרונים

הזמנה למורי המורים למפגשי למידה מקוונים אודות סביבת ה - MOODLE 
ה - MOODLE מערכת לניהול למידה המלווה את ההשתלמות.
להצטרפות לחץ כאן

דלג על קישוריםדלג על מעבר לסביבות למידה משנים קודמות

מעבר לסביבות למידה משנים קודמות

מעבר לסביבות למידה במערכת  MOODLE משנים קודמות

מעבר לסביבות למידה במערכת הקמפוס הוירטואלי של מט"ח משנים קודמות


Original theme created by Shaun Daubney (Newbury College).